Deadhunt is a first person arcade shooter game that merges the best features of arcade and FPS action games. Stay as long as possible on fighting pits against hordes of zombies and skeletons.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (143) - 92% trên 143 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg03, 2005
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Deadhunt

 

Về trò chơi này

Deadhunt is a first-person arcade shooter (FPS) game that merges the best features of arcade and FPS action games with fresh ideas and new twists.

An addictive 3D-shooter game where you consistently develop your character by killing endless monsters and getting bonuses. Stay as long as possible on fighting pits against hordes of zombies and skeletons.

Features:
- Non-stop adrenaline-pumping gameplay
- 4 episodes with total of 40 missions
- Two additional modes: Survival and Greed
- Armed combat against multiple enemies
- Three classes of monsters with 50 kinds of weapons
- Unique system of monster destruction
- Seven varieties of weapons plus grenades
- 10 runes and 37 bonuses, including Slowdown, Double Damage, Nuke
- Remote picking of bonuses, runes and weapons
- 10 varieties of monsters' armor
- 15 original soundtracks
- Four difficulty levels

***

The game was released in 2005.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Bộ xử lý: Pentium III 800 MHz processor or better
    • Bộ nhớ: 256 MB RAM
    • Đồ họa: DirectX-compatible video card with 32MB video memory
    • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...