HEIST is a noir cat burglar game, where you step into the shoes of a cat burglar in the pursuit of infamy. Aided by your array of trusty tools of the trade your goal is simple; Get In, Get It, Get Out.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Thg9 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Tháng 9 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Description

HEIST is a stealth game set squarely in the age of smooth jazz and organized crime.
Pursue infamy as a lone cat-burglar on the prowl for others wealth, and continued freedom.
Each step you take brings you closer to your prize, but also within inches of capture.
An open-ended approach for your style of play - A stealthy rogue, rewarded for treading softly and planning a route unseen through shadowy corridors; a cunning wielder of subterfuge who discretely sets traps to cause misery and distraction - or a hit-and-run professional whose success lies in causing chaos.

Features

 • Thrilling and pure, stealth-based, top-down gameplay.
 • Customizable loadout of 3 non-lethal gadgets.
 • Multiple ways to complete each main objective
 • Decide your own path through a series of non-linear levels.
 • Beautifully balanced combination of classic film noir filtered through a graphic novel style.
 • Rich and lively original jazz soundtrack.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Heist contains some drug use references and gun violence

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX11
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.