Experience virtual life at sea aboard a pirate ship!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (14) - 78% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcOculus Rift. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Mua VROOM: Galleon

Mua VROOM Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: VROOM: Aerie, VROOM: Galleon

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (8)

31 Thg05

v1.11: Small Update

Just a small update to address a few reported issues:

 • Changed Vive teleport to appear on Touchpad press instead of touch, to address issues some users are experiencing.
 • Fixed missing collider on whipstaff base, made coin-pile a teleport target.
 • Increased scale of mermaid, sword, rings, and pistols.
 • Fixed the "Maverick" Achievement not saving on Steam.
 • Upgraded to Unity 2017.4.2f2, which fixes an issue with tree transparencies during lighting transitions.
0 bình luận Đọc thêm

Đánh giá

“Wow, this is brilliant! I love it! Simply love it! 10 out of 10. They even have t!#@, so it's perfect. Spot on!”
10/10 – Game Hard 4.0

“A unique and surprising Oculus Rift experience, with hundreds of interactive objects and sights to see.”
7.4/10 – The Rift Arcade

Về trò chơi này

Experience virtual life at sea aboard your own pirate ship!

What wonders await ye:
 • Explore the decks and cabins of an historically accurate 16th-century English race-built galleon!
 • Relax to the soothing sounds and gentle rocking motion of Caribbean waves!
 • Swim past man-eating sharks to explore a lush tropical island!
 • Get a bird's-eye view as a seagull; soar through rigging and over trees!
 • Fire each of her twelve mighty minion cannons!
 • Climb the shrouds to the crow's nest!
 • Bask in the warm glow of your pirate treasure!
 • Keep a watchful-eye for mermaids with your trusty telescope!
 • Eat and drink your fill at the captain's table!
 • Shoot objects thrown by monkeys before they hit your head!
 • Experience additional "magical realism" events that only VR makes possible!

Developed exclusively for virtual reality headsets, this is not a traditional PC game or sailing simulator. It is an immersive experience designed to delight your senses in life aboard an old sailing vessel, with several fun activities thrown-in for good measure. Due to heavy VR performance constraints, the ship does not currently sail, but rather floats in place at two different locales.

If you enjoy this title, be sure to check out VROOM: Aerie: http://store.steampowered.com/app/375190

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (64-bit) or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 equivalent or greater, plus latest drivers
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any Windows Compatible
  • Ghi chú thêm: VR Headset: HTC Vive w/Steam VR
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Ghi chú thêm: VR Headset: HTC Vive or Oculus Rift w/Steam VR

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...