Flamebreak is a roguelite action RPG featuring a unique blend of twinstick meets MOBA arena combat. Each procedurally generated run presents new challenges while your randomized hero's race, weapon, and skills inspire new playstyles and character builds.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (311) - 93% trên 311 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Flamebreak

 

Về trò chơi này

Flamebreak is a roguelite action RPG that blends elements of FTL, Isaac, and Dota. Each generated run presents new challenges and a unique hero to overcome them. Your hero's race, weapon, and skills will dramatically change the way you approach each enemy and build your character. Master your arsenal and slay a god – or join thousands who fell before in permadeath.

Key Features:

 • Over 100 hours of gameplay powered by procedurally generated worlds and thousands of starting hero possibilities that change the feel of each run
 • Daily Challenges! Compete with friends and globally for the best run
 • Unlock 10 races, each with a unique activated ability and stats
 • 8 weapons with varied attack styles and special bonuses
 • 20+ fun to learn, difficult to master skills including Dota inspired skills like Hook
 • 50+ enemy types each with different AI and attack patterns
 • 100+ items, including 15 item sets with powerful, game-warping effects
 • Viscerally satisfying gameplay featuring fluid controls with a gamepad, mouse+keyboard, or even just a keyboard
 • Explore the world of Flamebreak through hand painted scrolls and beautiful rhyming verse penned by Sam "Poem_for_your_sprog" Garland
 • Millions of seeded runs
 • Multiple player profiles

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0+ supported graphics card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: If it makes noise it should work
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6+
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0+ supported graphics card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Whatever Steve put in there will work
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0+ supported graphics card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: If it makes noise it should work

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...