Fishing Planet is a FREE to play unique and highly realistic online first-person multiplayer fishing simulator developed for anglers to bring you the full thrill of actual fishing! Choose your lures, make your trophy catches, discover new possibilities and sharpen your real angling skills anywhere, anytime with your friends!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (536) - 87% trên 536 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (21,658) - 80% trên 21,658 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg08, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Fishing Planet

Chơi miễn phí

Mua Fishing Planet Lucky Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Fishing Planet: Lucky Start Pack, Fishing Planet: Golden Dragon Pack

-40%
$23.98

Nội dung cho trò chơi nàyXem tất cả (47)

 

Về trò chơi này

Fishing Planet® is a unique and highly realistic online first-person multiplayer fishing simulator developed by avid fishing enthusiasts for anglers to bring you the full thrill of actual angling! Choose your lures, make your trophy catches, discover new possibilities and sharpen your real angling skills anywhere, anytime with your friends!

The game is FREE to play and just a download away!

Fishing Planet® isn’t just another game about fishing. Stunning eye-candy graphics, superb hydro and aerodynamics, realistic tackle behavior and damage based on actual simulation physics and, most importantly, fish with artificial intelligence for completely lifelike behavior make this a true-to-life fishing simulator that can help you improve your actual angling skills!

The combination of unique graphics, realistic game physics and sophisticated AI will bring the realistic world of fishing directly to your screen!

Key features:

 • 120+ species of fish, each with its unique behavior and AI.

 • 19 scenic waterways with multiple locations, various climatic conditions, bottom terrains and vegetation.

 • Three types of fishing - float, spinning and bottom.

 • Thousands of tackle combinations with unique physical and hydrodynamic properties.

 • Kayaks and 3 types of different motorboats boats: metal boats, rubber boats, and bass boats that have unique speed, durability, parameters, and features.

 • Superb dynamic water graphics with ripples and surface that changes depending on wind, current and depth.

 • Weather – day/night alternation, change of seasons, different weather conditions (rain, fog, bright sunshine)

 • Multiplayer capacity – online tournaments with personal and team scores, system of achievements, leader boards and top-player lists.

What makes us different:

 • Complex AI system for fish behavior that correlates with seasonal and climatic change, time of day, speed of water current, bottom contour and type (color and structure), water and air temperature, wind, etc. Biting/striking reactions for each fish species are completely realistic and natural as well as specifics of lure attacks.

 • Photorealistic graphics – using latest high-end tools for ultimate photo-realism: photogrammetry, all waterways are based on real location.

 • Unique system of game physics and realistic tackle damage – rods, lines and reels break according to their actual individual characteristics. Realistic aero and hydrodynamic environment for lures and retrieves.

 • Dynamic water graphics – splashes, waves and ripples on the water create a fully realistic fishing atmosphere.

 • Weather – change of conditions depending on location, season and time of day. Possibility of sudden rain or sunshine breaking through the clouds.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS Version - Windows 7, 8, 10 x64
  • Bộ xử lý: Dual-Core 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics Card Intel HD4600 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7,8,10 x64, Mac OS X
  • Bộ xử lý: Quad-Core 3.0 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics Card with 2 GB Video RAM: Nvidia Geforce GTX 660 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9 Mavericks
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 1,6 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 6000
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.11 El Capitan
  • Bộ xử lý: Intel Quad-Core 2.2 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R9 M370X 2 GB GDDR5
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04
  • Bộ xử lý: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia Geforce 8600/9600GT (Driver v331), AMD HD 2xxx-4xxx (Driver mesa 10.5.9), AMD HD 5xxx+ (Driver mesa 10.5.9 or Catalyst 15.7), Intel HD 3000 (Driver mesa 10.6)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04
  • Bộ xử lý: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics Card with 2 GB Video RAM: Nvidia Geforce GTX 660 or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required

Thẩm định viên nói gì

120 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...