Explore the vast and beautiful world of Valley using the power of the L.E.A.F. suit: a fierce exoskeleton that grants exceptional speed and agility along with the phenomenal ability to manipulate the life and death of all living things.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (528) - 91% trên 528 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,657) - 90% trên 3,657 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Valley

Mua Blue Isle Catalog BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Slender: The Arrival, Valley, Citadel

Mua Valley + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Valley, Valley - Soundtrack

Nội dung tải thêm cho trò chơi này

 

Đánh giá

“A Moment Of Pure Movement Bliss, Courtesy Of Valley”
Kotaku

“It boasts an amazing soundtrack, splendid backdrops, and inspiringly propulsive interactions, all of which convince me Valley deserves to be counted as a true sleeper hit of the year.”
Jimquisition

“Valley combines your favorite games into one tiny package”
Geek

Về trò chơi này

Explore the vast and beautiful world of Valley using the power of the L.E.A.F. suit: a fierce exoskeleton that grants exceptional speed and agility along with the phenomenal ability to manipulate the life and death of all living things.

Experience the adventure of a lifetime

Valley is a First-Person adventure unlike any other. Hidden deep within a remote region of the Rocky Mountains, you find yourself bewildered within a secluded valley. With the power of a recently discovered L.E.A.F. suit (Leap Effortlessly though Air Functionality), run and jump your way through beautiful forests, dangerous ruins and vast environments; all the while utilizing the power to control life and death to uncover the startling secrets of the mysterious valley.

Be forewarned, with these new-found abilities comes a daunting repercussion: the more you experience death within the valley, the more the valley will die around you.

Features


 • Move faster, jump higher: make your way through the world of Valley using the incredible speed and agility of the L.E.A.F. suit.

 • Manipulate life and death: the L.E.A.F. suit grants its pilots the phenomenal power to both give and take life from any living thing.

 • Experience a unique twist on death: the more you die, the more the valley will die around you.

 • Enhance yourself: upgrade your suit with new abilities and strengths.

 • Explore: the world of Valley is filled with forests, wildlife, ancient ruins, charming creatures, dangerous enemies and other mysteries.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: 3.0+ GHZ dual core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 650 or better, Radeon HD 7770 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: 3.0+ GHZ quad core
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 660 or better, Radeon HD 7870 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mavericks or better
  • Bộ xử lý: 2.7 GHZ dual core or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mavericks or better
  • Bộ xử lý: 2.9 GHZ quad core or better
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu
  • Bộ xử lý: 3.0+ GHZ dual core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu
  • Bộ xử lý: 3.0+ GHZ quad core
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

68 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...