TIS-100 is an open-ended programming game by Zachtronics, the creators of SpaceChem and Infinifactory, in which you rewrite corrupted code segments to repair the TIS-100 and unlock its secrets. It’s the assembly language programming game you never asked for!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (30) - 96% trên 30 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (2,359) - 97% trên 2,359 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua TIS-100

Mua The Zachtronics Puzzle Pack BỘ (?)

Bao gồm 7 vật phẩm: SpaceChem, Infinifactory, TIS-100, SHENZHEN I/O, Opus Magnum, EXAPUNKS, MOLEK-SYNTEZ

-20%
$85.53

Mua The Hacking Bundle BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Duskers, Hack 'n' Slash, Hacknet, TIS-100, Event[0]

-15%
$59.77
 

Về trò chơi nàyTIS-100 is an open-ended programming game by Zachtronics, the creators of SpaceChem and Infinifactory, in which you rewrite corrupted code segments to repair the TIS-100 and unlock its secrets. It’s the assembly language programming game you never asked for!The Tessellated Intelligence Systems TIS-100 is a massively parallel computer architecture comprised of non-uniformly interconnected heterogeneous nodes. The TIS-100 is ideal for applications requiring complex data stream processing, such as automated financial trading, bulk data collection, and civilian behavioral analysis.Despite its appearances, TIS-100 is a game!

 • Print and explore the TIS-100 reference manual, which details the inner-workings of the TIS-100 while evoking the aesthetics of a 1980’s computer manual!
 • Solve more than 45 puzzles, competing against your friends and the world to minimize your cycle, instruction, and node counts.
 • Design your own challenges in the TIS-100’s 3 sandboxes, including a “visual console” that lets you create your own games within the game!
 • Uncover the mysteries of the TIS-100… who created it, and for what purpose?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.9, or later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 10.10+, SteamOS
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

102 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...