Foreign Legion: Buckets of Blood is a cartoon-style third-person shooter. You take the role of a last-standing hard-boiled Legionnaire taking on an entire rebel army. A small campaign with various objectives, such as defending civilians, escorting a tourist bus and a mass-chicken-murder map.
Đánh giá chung:
Trái chiều (225) - 64% trên 225 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg08, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Foreign Legion: Buckets of Blood

Gói chứa trò chơi này

Mua Foreign Legion Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Foreign Legion: Buckets of Blood, Foreign Legion: Multi Massacre

 

Về trò chơi này

Foreign Legion: Buckets of Blood is a cartoon-style third-person shooter. You take the role of a last-standing hard-boiled Legionnaire taking on an entire rebel army.

A small campaign with various objectives, such as defending civilians, escorting a tourist bus and a mass-chicken-murder map. The game includes a ranking system that allows you to unlock new outfits, accessories and of course new weapons.

Key features:

 • 18 Various Steam achievements: Try to win Chicken Slaughter (killing all the chickens) and Damage Control (sparing all the civilians) in the same game!

 • Fill your buckets with blood by causing suicide bombers to explode prematurely or shoot gory head shots!
 • A dynamically evolving soundtrack that reacts to your actions!
 • A complete arsenal of weapons, including personal air-raid support to slaughter attacking hordes at once.
 • A broad range of difficulty with action-packed fun for both casual and veteran players!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X

  Minimum:

  • OS: Windows 2000, XP, Vista
  • Processor: 1.2 GHz CPU or higher
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: DirectX 9 video card and 64 MB VRAM
  • DirectX®: DirectX 9.0c or higher
  • Hard Drive: 150 MB
  • Sound: DX 8.1 Compatible Audio

  Recommended:

  • OS: Windows 2000, XP, Vista
  • Processor: 2.4 GHz CPU or higher
  • Memory: 1 GB
  • Graphics: DirectX 9 video card and 128 MB VRAM
  • DirectX®: DirectX 9.0c or higher
  • Hard Drive: 150 MB
  • Sound: EAX Compatible
  • OS: Mac OS X 10.5.6 Leopard or greater
  • Processor: Intel Core 2 Duo processor
  • Memory: 1GB
  • Graphics: ATI X1600 or NVidia 9800 GT with 128MB of video RAM, or Intel Integrated GMA X3100
  • Hard Drive: 200MB
  • Sound: Standard audio
  • Other Requirements: Keyboard and mouse

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...