Can you beat the beat? Journey as a green LED mysteriously trapped inside a dying boombox and play the ultimate musical experience. In this rhythmic platform adventure where your every action needs to be right on the beat, bring electro, dub and disco music back to life!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (330) - 91% trên 330 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Inside My Radio Digital Deluxe Edition Upgrade

Already own Inside My Radio? Upgrade to the Digital Deluxe Edition!

Mua Inside My Radio

Gói chứa trò chơi này

Mua Inside My Radio Digital Deluxe Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Inside My Radio, Inside My Radio Digital Deluxe Edition Content

 

Đánh giá

“Inside My radio is one of those games that highly entertains its players through its crafted world, appealing visuals, and head-bobbingly great soundtracks.”
96 – Sirus Gaming

“A really entertaining musical platform game.”
80 – IGN Italia

“As it stands now, Inside My Radio is a really novel concept that’s fun and great for the majority of its play.”
80 – Game Revolution

Về trò chơi này

Can you beat the beat? Journey as a green LED mysteriously trapped inside a dying boombox and play the ultimate musical experience. In this rhythmic platform adventure where your every action needs to be right on the beat, bring electro, dub and disco music back to life!

FEATURES
 • Rhythmic awareness is vital when you jump, dash or slam. You have to hit that beat! Never under any circumstances should you play on mute!
 • Feel creative, play with the music and unleash your inner musician! Inside My Radio lets you compose the track: YOU are in control, either with your actions, movements or jam zone, where you can freely choose and mix the tracks the way you want.
 • The game is a mix-tape where every level is a different track: every level brings different variations to electro, disco or dub!
 • Enjoyed the experience but want more? Try to finish the levels before the clock expires, in Time Attack mode. It’s rhythm or die time: the more you hit the beat, the higher your score multiplier goes, the better your score. Don’t miss a beat or you will lose your multiplier AND get a time penalty!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP SP3, Vista, 7, 8
  • Bộ xử lý: Dual Core 2 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c-compatible graphic card with 256 MB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c- compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows XP SP3, Vista, 7, 8
  • Bộ xử lý: Dual Core 3 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 or equivalent video card (Dedicated GPU with 512MB+ Video Memory(VRAM))
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c- compatible sound card
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...