Freestyle 2: Street Basketball is a fast paced online arcade basketball game. Create your own unique player and compete in the online street league! Use variety of b-ball moves and customize your player! Team up with the best street ballers online and rise to the top!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (46) - 60% trên 46 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (8,467) - 72% trên 8,467 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg04, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Freestyle 2: Street Basketball

Free to Play
 

Đánh giá

“Freestyle 2 is an incredibly polished basketball-themed game and is a huge improvement over the first FreeStyle game. Anyone even remotely interested in sports games should find a lot to like with Freestyle 2”
Final Verdict - Great – MMOs

“Intense basketball games that play like the anime of Kuroko no Basuke. Its graphics are pretty good for a free-to-play game and the music is catchy but sadly repetitive. If you want to show who's the king of the court, now's your chance to show off your move!”
3.6/5 – Controller Companies

Về trò chơi này

Freestyle 2 is the Ultimate Online Street Basketball Game!

 • Experience a superior gameplay of basketball and perform freestyle street basketball moves!
 • Enjoy the excitement of vibrant street basketball with its unique cel-shaded graphics and game experience.

One Player, One Character

 • Pick a character based on their position move up in the league.
 • Choose the progression depending on your favorite play style.
 • Test your teamwork with other basketball players online and show’em what you got!

Key Features

 • Positions: Center, Power Forward, Small Forward, Shooting Guard, Point Guard, Control Tower, Dual Guard, Swing Man.
 • Skills: Create your own play style with over 30 moves including shooting and passing skills!
 • Tournament & Crew: Team up with your crewmates and win in a tournament for a chance at great items and prizes!
 • Customization: Customize your character’s look. Choose from a wide range of outfits, hairstyles, shoes, accessories to make your own fashion statement!
 • Tutorial & Training: Exclusive tutorials on how to execute each and every skill in the game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Window XP
  • Bộ xử lý: Pentium 4 2.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 7600 GT 512MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Window 7
  • Bộ xử lý: Pentium 4 3.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9800 GT 1GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...