A robot, a poncho and a journey of discovery! Make your way through this wonderful world of pixelated parallax platforming to solve the ultimate puzzle: who is Poncho?
Đánh giá chung:
Trái chiều (75) - 68% trên 75 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg11, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Poncho

 

Đánh giá

“Absolutely beautiful...”
85/100 – Fan Boy Destroy

“Better-than-perfect pixel art graphics, fantastic soundtrack and gameplay that is fun, challenging and entertaining, Poncho is not to be missed”
8/10 – Punk And Lizard

“BUY THIS GAME GOD DAMN IT!”
92% – Mouse n' Joypad

Về trò chơi này

A robot, a poncho and a journey of discovery! Make your way through this wonderful world of pixelated parallax platforming to solve the ultimate puzzle: who is Poncho?

The world is ruined; humanity has disappeared and all that remains are robots, trying to find a new purpose in existence. But for Poncho, the adventure is just beginning! Explore an open world full of colourful characters, leaping between parallax layers to overcome obstacles and solve puzzles. Can you make it to the Red Tower, meet your Maker and ultimately save humanity?

 • A 2D world with 3D thinking! Use brains as well as platforming skill, moving back and forth through Poncho's world as well as left and right to progress.
 • Discover new challenges around every corner: platforms that move when you do, areas that switch from 3D to 2D and back again, shifting walls, seemingly impossible ascents and much more!
 • A philosophical and intriguing storyline filled with mystery and a dark twist...
 • An open world adventure, with a multitude of solutions to every area, hidden secrets and multiple endings!
 • Randomly generated NPC characters and critters that react to Poncho's presence make the world feel alive!
 • Seek out and find new abilities to unlock even more secrets hidden in the world!
 • Gorgeous pixel graphics mix with clever gameplay and a beautiful soundtrack to create a retro-style experience that's truly unique!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6770M (Or similar with at least 512mb Vram)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.7 (Lion)
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6770M (Or similar with at least 512mb Vram)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 15
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6770M (Or similar with at least 512mb Vram)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...