Crawl is the local multiplayer dungeon crawler where your friends control the monsters! Battle through dungeons and power up your hero - if a friend kills you they take your place and it’s their turn to crawl. It's a race to gain enough XP and loot to take on the hulking final boss!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (121) - 95% trên 121 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (3,344) - 96% trên 3,344 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Crawl

 

Đánh giá

“The concept – a dungeon crawler where your friends control the monsters – is as brilliant as it is elegantly simple, and it’s got oodles (or blob monsters, as it were) of style to back it up.”
Rock Paper Shotgun

“Grab three friends and gather round; this is a dungeon crawl you won't forget in a hurry.”
US Gamer

“Crawl takes its inspiration from the arcade cabinets of old and plays exactly like a distilled, quarterless version of those experiences.”
PC Gamer

Về trò chơi này

Crawl is the dungeon crawler where your friends control the monsters! Battle through randomly generated dungeons full of cruel traps and horrid beasts- all controlled by the other players. If a friend kills you they take your place and it's their turn to crawl! It's a race to gain enough XP and loot to face them all as they control the flailing limbs of the hulking final boss!


A NEW SPIN ON DUNGEON CRAWLING
 • Every trap and monster can be controlled by your real-life buddies!
 • Play solo or with up to 4 in local-multiplayer.
 • Vicious single player AI, challenges to master, and items to unlock.

TURBO CHARGED ROLE PLAYING
 • Level up and amass a huge variety of weapons, spells and items in each 30 minute game.
 • Evolve over 60 unique monsters from mere vermin into powerful demons and undead warriors.
 • Play with Controllers, Keyboard or Mouse

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP (sp2) or later
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz Dual Core Processor or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA since 2006 (GeForce 8), AMD since 2006 (Radeon HD 2000), Intel since 2012 (HD 4000 / IvyBridge)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad highly recommended
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 or later
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad highly recommended
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu - glibc 2.15+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad highly recommended

Thẩm định viên nói gì

268 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...