Gang Beasts is a silly multiplayer party game with surly gelatinous characters, brutal slapstick fight sequences, and absurd hazardous environments, set in the mean streets of Beef City.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (395) - 87% trên 395 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (15,736) - 69% trên 15,736 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gang Beasts

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (44)

7 Tháng 11

Patch notes for the Gang Beasts 1.0.7 patch build

We published the Gang Beasts 1.0.7 patch build in the last hour to address an issue with the Bull Mascot costume, we're also remaking our costume testing and debug processes to minimise and limit the scope for potential costume inconsistencies in subsequent builds.

If there are other issues that you want to flag with Boneloaf, please email support@boneloaf.co.

The only modification made in the 1.0.7 build is:
 • modified the bull mascot head to balance with other costumes
37 bình luận Đọc thêm

13 Tháng 9

Patch notes for the Gang Beasts 1.0.6 build

The list of key modifications and fixes made in the 1.0.6 build are:
 • fixed a series of audio issues that stop music and SFX sources from playing in some contexts
 • fixed a series of online syncing issues that could compromise the stability of the physics simulations on numerous stages and some costume parts
 • fixed an issue that calculated the forces from headbutts and punches concurrently
 • modified the draw window to load the next stage in the stage sequence if the stage ends in a draw
45 bình luận Đọc thêm

Đánh giá

“I once had a persistent pugilist clutching my eyeball as she hung over the edge of a fatal drop, refusing to relinquish the ocular grip and admit defeat.”
Rock, Paper, Shotgun

“Gang Beasts is a brilliant, drunken multiplayer brawler.”
Eurogamer

“Gang Beasts – probably the funniest fighting game ever made”
Guardian Online

Về trò chơi này

Gang Beasts is a silly multiplayer party game with surly gelatinous characters, brutal slapstick fight sequences, and absurd hazardous environments, set in the mean streets of Beef City.

Customise your character and fight local and online enemies in the melee game mode or fight with friends against the gangs of Beef City in the gang game mode.

Gang Beasts is published by Double Fine™ and made by Boneloaf, a small independent game studio making a series of experimental multiplayer party games.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2nd generation Core i3, AMD A6, or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8800 GT, AMD 5670, Intel HD 3000
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: DirectX 10 or higher
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: SM4 1GB VRAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: DirectX 10 or higher
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow Leopard
  • Bộ xử lý: 2nd generation Core i3, AMD A6, or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8800 GT, AMD 5670, Intel HD 3000
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: macOS Sierra
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: SM4 1GB VRAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux (Most Linux distributions should work)
  • Bộ xử lý: 2nd generation Core i3, AMD A6, or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8800 GT, AMD 5670, Intel HD 3000
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.10
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: SM4 1GB VRAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

468 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...