Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Last Tinker is a joyous action adventure and definitely no platformer, as there is no jump button. Koru, a boy from the slums of Colortown, must rise and stand against the Bleakness, a dark force intent on wiping out joy. Koru must use color and emotion to restore life to Colortown!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (632) - 78% trên 632 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg05, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Last Tinker: City of Colors

Mua The Last Tinker: City of Colors + Soundtrack

Gói chứa trò chơi này

Mua Daedalic - Gigantic Bundle

Bao gồm 14 vật phẩm: Anna's Quest, Blackguards, Blackguards 2, Cultures - 8th Wonder of the World, Cultures - Northland, Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today, Decay: The Mare, Gomo, Journey of a Roach, Munin, Randal's Monday, SKYHILL, The Last Tinker™: City of Colors, Zanzarah: The Hidden Portal

 

Đánh giá

“Captures the magic of yesteryears platformers...the soundtrack is outstanding”
8/10 – Computer And Video Games

“A downright pleasant experience full of charm and whimsy”
4/5 – Hardcoregamer

“The Last Tinker: City of Colors is an original creation that qualifies as a modest work of art”
80/100 – Venturebeat

Về trò chơi này

The Last Tinker is a vivid journey through Colortown, a world built upon creativity, emotion and collaboration. It's Mimimi's take on all-time classics like "Jack and Daxter" or "Banjo-Kazooie", while breaking the mold by not having a jump button.

A dark force named The Bleakness has emerged and seeks to tear the colors apart, draining all joy and life from the world.
Koru, a young boy from the slums of Colortown, takes action, though. He embarks on an epic adventure to face the Bleakness and to restore joy and color to his home.

It's a real throwback to the 90's. You can play the game with your kids or, even better, rediscover the kid in yourself, lean back and enjoy this colorful ride.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista / 7
  • Bộ xử lý: Intel Dual-Core 2.6 GHz / AMD Dual-Core Athlon 3.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: SM 3.0 with 512MB VRAM; NVIDIA GeForce 8500 GT / AMD Radeon HD 4650 or greater
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  • Ghi chú thêm: Keyboard and mouse with mouse-wheel.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Quad-Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: SM 3.0 with 1GB VRAM; NVIDIA GeForce GTX 280 / AMD Radeon HD 4830 or greater
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  • Ghi chú thêm: ONLY XBOX 360 CONTROLLER SUPPORTED
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6 Snow Leopard
  • Bộ xử lý: Intel Dual-Core 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 640M / ATI Radeon HD 5750 with at least 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and mouse with mouse-wheel.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.9 Mavericks or higher
  • Bộ xử lý: Quad-Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 640M / ATI Radeon HD 6750M with at least 1GB VRAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: ONLY SONY DUALSHOCK®3 CONTROLLER SUPPORTED
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.10 LTS
  • Bộ xử lý: Intel Dual-Core 2.9 GHz / AMD Dual-Core 3.5 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: SM 3.0 with 512MB VRAM; NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / AMD Radeon HD 6670 or greater
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and mouse with mouse-wheel. To run the game on a 64-bit system you have to install the 32-bit libraries. (sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libpangox-1.0-0:i386 libpangoxft-1.0-0:i386 libidn11:i386 libglu1-mesa:i386, sudo apt-get install ia32-libs)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 13.10
  • Bộ xử lý: Quad-Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: SM 3.0 with 1GB VRAM; NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7970 or greater
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Proprietary GPU drivers installed. To run the game on a 64-bit system you have to install the 32-bit libraries. (sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libpangox-1.0-0:i386 libpangoxft-1.0-0:i386 libidn11:i386 libglu1-mesa:i386, sudo apt-get install ia32-libs)

Thẩm định viên nói gì

61 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...