Fortress Forever is a Source mod inspired by the earlier versions of the Team Fortress series (Team Fortress Classic and QuakeWorld Team Fortress).
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (12) - 91% trên 12 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,436) - 88% trên 1,436 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg09, 2007
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mod cộng đồng

Fortress Forever is a free, Community-made Source mod inspired by the earlier versions of the Team Fortress series (Team Fortress Classic and QuakeWorld Team Fortress).

Bấm vào đây để biết thêm về các bản mod trên Steam.

Cài đặt Fortress Forever

 

Về trò chơi này

Fortress Forever is a Source mod inspired by the earlier versions of the Team Fortress series (Team Fortress Classic and QuakeWorld Team Fortress). Our all-volunteer team has created this mod entirely from scratch and continued to develop it since late 2004. It was originally released in September of 2007.

Fortress Forever involves two or more teams, each with 9 available classes, competing in a variety of map-determined objectives (capture the flag, territorial control, invade and defend, etc). Each class has its own unique abilities and strengths that offer extremely varied playstyles. The gameplay ranges from fast-paced, competitive, and deep to absurd and chaotic.

 • Totally free
 • Fast paced, team- and class-based gameplay
 • Faithful to the spirit of Team Fortress Classic (TFC) and QuakeWorld Team Fortress (QWTF), meaning Fortress Forever includes offhand grenades, bunnyhopping, etc
 • 10 Classes (9 + Civilian)
 • Training level and in-game hints
 • Extensive map scripting/customization using Lua

FAQ


Q: How is this related to Team Fortress 2?
A: It isn't at all. Fortress Forever was in development before the current incarnation of Team Fortress 2 was announced and was released before TF2. The gameplay and goals of each are vastly different and are hard to compare directly. Fortress Forever is far more similar to Team Fortress Classic and QuakeWorld Team Fortress than it is to Team Fortress 2.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX® 7 level Graphics Card
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP
  • Bộ xử lý: 3.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX® 9 level Graphics Card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...