Ever wondered what running at 140mph feels like? FOTONICA is a first-person game about the thrill of speed and traveling flawlessly through complex environments.FOTONICA is simple, but is not easy: it follows a tradition of arcade games that are easy to pick up and almost impossible to master.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (488) - 89% trên 488 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg11, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua FOTONICA

 

Đánh giá

“It’s a remarkable game, and unlike anything else I’ve played. - John Walker”
Rock, Paper, Shotgun!

“Usain Bolt trapped in a feverish Tron daydream. - Kristan Reed”
8/10 – EuroGamer

“Striking and instantly impressive. - Ben Kuchera”
ArsTechnica

Về trò chơi này

Ever wondered what running at 140mph feels like? FOTONICA is a first-person game about the thrill of speed and traveling flawlessly through complex environments.

FOTONICA is simple, but is not easy: it follows a tradition of arcade games that are easy to pick up and almost impossible to master. A multi-layered level design across eight different tracks, together with a procedural endless mode make for a game that is incredibly deep. Think you can outrun your friends? Try the split-screen versus challenges.

The visuals are a treat for the nostalgic player but also for those hungry for new aesthetics. Every pixel is drawn to convey the maximum sense of speed, an exhilarating journey through light and void.

Key features

 • 8 Levels to explore and master.
 • Plus 3 different endless levels to compete for high-scores.
 • Four-player split-screen local multiplayer mode!
 • 20 Achievements to unlock plus game stats.
 • Online rankings.
 • Beautiful, smooth, and unique vector-style graphics.
 • Electronic music by Michael Manning, Nicolò Sala, and legendary composer Baiyon.
 • 4 Difficulty settings to let you play an even faster version of FOTONICA.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3 +
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB graphics card
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: Pixel Shader 3.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6.8
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB graphics card
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Pixel Shader 3.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB graphics card
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: Pixel Shader 3.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet

Thẩm định viên nói gì

48 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...