Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Jurassic World Evolution 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (100) - 91% trên 100 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg08, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Jurassic World Evolution 2 trên Steam để có thể chơi.

Mua Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack

 

Về nội dung này

Plunge into the ancient depths and discover four new marine species with Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack. Put your park management abilities to the test and house gentle giants, prehistoric reptiles, and powerful, armoured predators in your lagoons. These breathtaking new additions are sure to give your guests an unforgettable underwater experience.

Welcome the following stunning species:

 • Archelon, whose name means ‘Ruler Turtle’ is the largest turtle ever discovered. This marine reptile sported giant flippers, making it a fast swimmer, with a hooked beak adept at eating fish. Its impressive size and leathery carapace allowed it to float in the shallows of the Late Cretaceous Period.
 • Nothosaurus is a nimble predator with a long, flat skull and menacing needle-like teeth. This distinctive predator, inspired by Universal Pictures, Amblin Entertainment and DreamWorks Animation’s hit Netflix show, Jurassic World: Camp Cretaceous, roamed the shores of the Late Triassic, using its tail and webbed feet to propel itself through the water like modern day sealions.
 • Dunkleosteus, a powerful armoured fish, stalked the open waters of the Late Devonian period. Sporting a massive, sharpened jaw that could open and close with immense force, this voracious predator was one of the most intimidating fish of its time.
 • Shonisaurus had an enormous, rotund frame, making it a graceful giant of the Late Triassic period. Regardless of size, this large Ichthyosaur was a manoeuvrable hunter of the deep oceans. With only a long, skinny snout, the Shonisaurus would rely on its size to fend off would be predators.

Includes additional enclosure item:

 • Make your lagoons stand out with the all-new Lagoon Platform. Designed for the Archelon and Nothosaurus, this new platform will provide a resting spot above the water, giving your guests a fantastic view of the incredible new species and their natural behaviours.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit (min version 1809)
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590/AMD FX 8370
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: (4GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (Legacy GPU: GeForce GTX 960) / AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 14 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit (min version 1809)
  • Bộ xử lý: Intel i7-5775C/AMD Ryzen 5 1500X
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: (6GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX 570 (8GB)
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 14 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...