**FATE: The Traitor Soul is now live on Steam!**Play (or Re-play) This Classic Dungeon Crawler!During the golden days of action RPGs, FATE was a powerhouse, winning runner-up for PC Magazine’s Role-Playing Game of the year. Popular enough to spawn 3 sequels, this was one of the premier dungeon crawlers of its time.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (29) - 100% trên 29 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (961) - 92% trên 961 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg05, 2005
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua FATE

Gói chứa trò chơi này

Mua FATE: Hero Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: FATE, FATE: Undiscovered Realms

 

Về trò chơi này

**FATE: The Traitor Soul is now live on Steam!**

Play (or Re-play) This Classic Dungeon Crawler!

During the golden days of action RPGs, FATE was a powerhouse, winning runner-up for PC Magazine’s Role-Playing Game of the year. Popular enough to spawn 3 sequels, this was one of the premier dungeon crawlers of its time. Now is your chance to enter the legendary town of Grove and experience the original for yourself!

Hello, traveler. Journey to the outskirts, where the Old Wood meets the Dungeon Gate. Battle vicious creatures, collect unique weaponry, learn powerful spells and glory will be yours.
Rise and test your worth! Step forward and determine Your FATE!

 • NEW Steam Trading Cards – Fans of old (and fans of new) can enjoy this never-before-seen art!
 • NEW Steam Badges – 6 levels for you to collect, hoard and show off.
 • NEW Steam Emoticons – Oh, you’re old school all right, throw a little FATE into your chat to prove it.
 • NEW Profile Backgrounds – FATE up your profile with these beautiful works of art made especially for Steam players.
 • Gameplay – It’s quick, immersive and classic.
 • Procedurally generated levels – Explore limitless caverns, dungeons, mines and tunnels. What will you find?
 • Economy - Buy and sell items… or try your luck with shopkeeper!
 • Pet - Choose a dog or cat and evolve it into more and more powerful creatures. Rawr.
 • Street Cred – Up your gamer street cred by playing this classic game and show those hipsters what for!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 2000, XP, Vista, 7 or 8
  • Bộ xử lý: 800 MHz PC or Better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 16 MB 3D Graphics Accelerator
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...