In Spacebase DF-9, you'll build a home among the stars for a motley population of humans and aliens as they go about their daily lives. Mine asteroids, discover derelicts, and deal with the tribulations of galactic resettlement in Earth's distant future.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tiêu cực (3,088) - 18% trên 3,088 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg10, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Spacebase DF-9

Gói chứa trò chơi này

Mua Spacebase DF-9 + Hack 'n' Slash

Includes both games and their soundtracks!

 

Về trò chơi này

In Spacebase DF-9, you'll build a home among the stars for a motley population of humans and aliens as they go about their daily lives. Mine asteroids, discover derelicts, and deal with the tribulations of galactic resettlement in Earth's distant future. Meteor impacts! Explosive decompression! Unbearable loneliness!

Key Features:

Base Construction
 • Build your base using available matter and expand by mining more from nearby asteroids.
 • Gradually expand from a small oxygen-filled room to a thriving, well-decorated hub.
 • Build Gardens, Pubs, Fitness and Research facilities, and more.
Citizen Management
 • Assign citizens to duties to ensure survival-critical duties are performed efficiently.
 • Monitor citizen needs to ensure overall morale, balancing duty demands with citizen happiness.
Base Defense
 • Send security forces to investigate mysterious derelicts that appear near the base.
 • Fend off hostile invaders as well as parasites that
 • Construct turrets to lend firepower to hostile
Research and Progression
 • Research new equipment, armor, weapons, and base structures.
 • Discover blueprints for new technologies aboard derelict ships.
 • Research cures for deadly space diseases.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GeForce 9800 GTX+ or higher
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.7
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX 10.8
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GeForce 9800 GTX+ or higher
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS, fully updated
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz dual core CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB GeForce 8800, Radeon HD 2000, or Intel HD 4000 Graphics
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card

Thẩm định viên nói gì

92 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...