A deck-builder roguelike with an emphasis on customization. Loot, build, upgrade, and repeat as you descend into the abyss
Đánh giá chung:
Tích cực (16) - 100% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg03, 2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Abyss Within

 

Về trò chơi này

Features


 • Deckbuild into the Abyss, more than 200 Cards to play with!


 • Intricate battle system with a great variety of builds!


 • Random generated maps with nodes to traverse!


 • Equipment & Stat System!


 • Classes & Perk System!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-3240 3.40 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GT610
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...