Warframe is a cooperative free-to-play third person online action game set in an evolving sci-fi world.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (1,839) * - 82% trên 1,839 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.

Sản phẩm này vừa có một hoặc nhiều khoảng thời gian nhận các bài đánh giá lạc đề, không phản ánh đúng chất lượng. Dựa theo tùy chọn của bạn, các bài đánh giá trong khoảng thời gian này đã được loại bỏ khỏi điểm số đánh giá của sản phẩm này.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (277,203) * - 92% trên 277,203 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.

Sản phẩm này vừa có một hoặc nhiều khoảng thời gian nhận các bài đánh giá lạc đề, không phản ánh đúng chất lượng. Dựa theo tùy chọn của bạn, các bài đánh giá trong khoảng thời gian này đã được loại bỏ khỏi điểm số đánh giá của sản phẩm này.
Ngày phát hành:
25 Thg03, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Warframe

Chơi miễn phí

Vật phẩm hiện có cho trò chơi này

$6.99
$6.99
$5.99
$6.99
$5.99
 

JUST UPDATED

New Warframe: Gauss

High speed, low drag — Gauss is turbo-charged and ready for rapid engagement. Use his supersonic kinetic Abilities to leave enemies eating your dust!

Harrow Reliquary Collection

Wield malicious spirits and arcane power with the Harrow Reliquary Collection, including the exclusive Etheria Armor Set and Renuntio Spear Skin!

Disruption Mode Expansion

Alad V has sold his tech to anyone with Credits to spare. As a result, Disruption Mode is spreading far across the Origin System. Take on one of six new Missions to earn exciting rewards, like Kuva in the Kuva Fortress Disruption Node.

PRIME ACCESS

Get Prime Access now and make the newest Prime yours - instantly!

For Prime Access Bundle options click here

Prime Access is a rotating program that includes the latest Prime Warframes and Prime Gear in bundles of discounted Platinum and other exclusive items. Prime Access offers instant access to the latest Prime Warframes and Prime Gear without requiring the build time.

For more Prime Access information click here

Về trò chơi nàyCHOOSE YOUR WARFRAME
With more than 30 Warframes, each fully customizable with their own unique abilities, you can create the perfect Warframe for you.

ASSEMBLE YOUR ARSENAL
Katanas. Crossbows. Flamethrowers. Expand your Arsenal with more than 300 diverse Weapons, then modify each one to match your playstyle.

EXPERIENCE FAST-PACED COMBAT
Slice and dice through hordes of enemies, or go in guns blazing, or sneak your way in — the choice is yours.


EXPLORE OPEN WORLDS
Explore, discover, fight, and fly in massive open landscapes within Warframe.

FLUID PARKOUR MOVEMENT
Seamlessly leap, slide and glide through capital ships and underground compounds with a robust movement system.

A SOLAR SYSTEM IN RUIN
In the far-future world of Warframe, grotesque clones and capitalist machines dominate our solar system. Fight back against greed and corruption as you explore 18 worlds filled with techno-organic horrors.

SQUAD UP
You don’t have to work alone. Invite three friends or fight alongside the 38 million strong in our Tenno community.


NINJAS PLAY FREE
Warframe is entirely free-to-play. With no barrier to entry, there’s nothing to stop you and your friends from joining our world. Welcome to the Origin System, Tenno.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Windows 7 64-Bit (32-bit not supported)
  • Processor:Intel Core 2 Duo e6400 or AMD Athlon x64 4000+
  • Video:DirectX 10+ capable Graphics Card
  • Memory:4 GB RAM
  • Storage:35 GB available HD space
  • Internet:Broadband Internet Connection Required

  Note: There is no Mac or Linux client currently available.

Đánh giá của khách hàng

Sửa thiết lập
*
Phát hiện có giai đoạn nhận các bài đánh giá lạc đề
Loại bỏ khỏi điểm đánh giá bình quân (mặc định)
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hoạt động đánh giá lạc đề
Khi được bật, hoạt động đánh giá lạc đề sẽ được lọc bỏ. Mặc định được bật trong thiết lập điểm đánh giá của bạn. Đọc thêm về nó ở bài blog này.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...