Welcome to Memory Land Extreme! Can you remember 1000 objects? Do you want to?
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg04, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Memory Land Extreme

 

Về trò chơi này

Welcome to Memory Land Extreme, the game where your memory skills will be pushed to their absolute limits!

In this experimental game, we've thrown all notions of "fun" out the window and replaced it with a singular focus on memory retention. If that doesn't make you want to play this, we don't know what will.

Shoot the correct objects: You'll need to remember which objects to shoot in order to progress through the level. Which objects are correct? It's up to you to figure it out!

Arbitrary correctness: There's no rhyme or reason to which objects are correct. It's all completely arbitrary, which means you'll need to rely solely on your memory skills to succeed.

4 different guns: Spice up your memory training by using one of our four unique guns to shoot the objects. Each gun has its own strengths and weaknesses, so choose wisely!

One thousand objects: The ultimate goal of the game is to correctly remember one thousand objects. Can you do it?

Features

 • Remember Boats
 • Remember Vegetables
 • Remember Numbers
 • Remember Tables
 • Remember Sofas
 • Remember Letters


If you're looking for a challenge and a chance to push your memory skills to their limits, then Memory Land Extreme is the game for you. Just don't expect to have "fun" while you're at it!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 or 12 compatible graphics card
  • DirectX: Phiên bản 11
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...