Tansy Geargrit, charged with some crimes she did commit, and some she didn't... Explore, platform, and blast your way through GearGrit, an Action Platformer inspired by your favorite PS2 games!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

On a distant planet home to the bustling city of Mechanica, Tansy Geargrit finds herself wrongfully accused by the Onyx Directorate. During her escape from prison she overhears a haunting government secret, making her an enemy of the state! Explore, platform, and blast your way through GearGrit, an Action Platformer inspired by your favorite PS2 games!

PC Features:

 • Support for most popular desktop resolutions at these aspect ratios; 16:9, 4:3
 • Built in Gamepad support
 • Remappable Bindings
 • Accessibility Options
 • Video options for fidelity control such as resolution, framerate cap, VSync, Quality settings, and more
 • SteamDeck compatible Cross-Saving, pickup where you left off on the go!

Content:

 • A robust single player campaign experience featuring a semi-open world with connected levels to explore
 • Optional challenge modes, time trials, vehicle racing, and other various city activities
 • In-World events such as a Wanted system, which will cause the Onyx Directorate to chase after you for committing crimes!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Revealing outfits, no actual nudity in the game. Use of crude language, no slurs. Themes of violence against civilians, crimes like hijacking vehicles, destroying property.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10+
  • Bộ xử lý: 3.4 GHz Multi-core processor
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 980 Equivalent or Greater
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Supports Proton
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10+
  • Bộ xử lý: 3.4 GHz Multi-core processor
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 2080 Equivalent or Greater
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Supports Proton

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.