Word Factori is a word-building game where your only resource is the letter "i". Build a chain of factories to bend, rotate, reflect, and merge "i" into more complex letters. Discover secret letter recipes, unlock hidden word art, and optimize your factory chains for high scores.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (289) - 85% trên 289 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg08, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Word Factori

Mua Tinkerer's Delight - A Bundle of Zach-likes BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Neon Noodles, Word Factori, Manufactoria 2022, The Signal State, Alan's Automaton Workshop

-15%
$68.80
 

Save Your Spot for Playtests

Về trò chơi này

Word Factori is a word-building game where your only resource is the letter "i". Build a chain of factories to bend, rotate, reflect, and merge "i" into more complex letters. Discover secret letter recipes, unlock hidden word art, and optimize your factory chains for high scores.

BUZZ


"Might be the best brain-teaser since Wordle"
PC Gamer

"Done with alarming proficiency"
Mark Brown (GMTK)

"A short factory game with a beautiful concept"
Aliensrock

CHAIN FACTORIES

Connect factories to bend, merge, rotate, and reflect the letter "i". Bend "i" into a "C". Reflect the "C", and merge it with another "C" to make an "O". Use your intuition to build the full alphabet.

COMPLETE YOUR RECIPE BOOK

Many letters have multiple recipes. Experiment with different factory chains to build letters (and more?) in new ways. Discover all of them to fill your recipe book!

COLLECT STICKERS

Building certain words will unlock stickers to fill your scrapbook. Play the word of the day and try typing your own words to discover letter art, built entirely from the game's font.

OPTIMIZE

Optimize your factory chains for high scores, competing on 3 metrics. Or, ignore optimization and focus on the visual aesthetic of your builds.


FEATURES

 • Build entire words with nothing but the letter "i" and a chain of factories
 • Conquer unique challenge levels that restrict your resources
 • Play player-shared words, build the word of the day, or type your own words
 • Fill your recipe journal by discovering new ways to make each letter
 • Collect stickers in your scrapbook by building special words
 • Optimize your builds, competing on three metrics

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý: Dual core 1Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 15 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 11 64 Bit
  • Bộ xử lý: Quad core 3Ghz+
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...