Đây là nội dung bổ sung cho The Stanley Parable: Ultra Deluxe, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Tích cực (18) - 94% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg06, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho The Stanley Parable: Ultra Deluxe, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua The Stanley Parable: Ultra Deluxe Soundtrack

 

Về nội dung này

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - The Complete Soundtrack is a 90+ minute adventure through the musical world of The Stanley Parable. All the original music from both the 2013 version and Ultra Deluxe is included, alongside 11 bonus tracks from the game’s demo, trailers and unused content! Joining The Blake Robinson Synthetic Orchestra, Yiannis Ioannides and Christiaan Bakker is Crows Crows Crows' Tom Schley, who composed a symphony of New Content for The Stanley Parable: Ultra Deluxe.


Danh sách nhạc

1
Intro
0:05
2
Introducing Stanley
1:29
3
Exploring Stanley
3:49
4
Truth & Lies
0:47
5
Control
4:29
6
And Stanley Was Happy
1:48
7
Following Stanley
1:32
8
8
0:08
9
Showing Him The Door
4:06
10
Showing Him The Door (Panic)
0:22
11
Contemplating Stanley
1:22
12
Informing Stanley
1:39
13
Creep Tower
1:38
14
Thinking Theme
1:02
15
Good Job. You’ve Made It To The Bottom of The Mind Control Facility. Well Done.
1:12
16
Anticipating Stanley
1:11
17
The Memory Zone
3:37
18
C’est la Chanson sur La Mémory Zone (en Français)
2:37
19
New New Content
1:24
20
The Stanley Parable 2
3:50
21
The End Is Never The End Again
4:24
22
Is This A Bucket?
3:47
23
Stanley’s New Apartment
3:42
24
Showing Him The Bucket
2:00
25
The Bucket Destroyer Theme
1:16
26
Gambhorra’ta, Treasurer of The Profaned Vault
2:32
27
Home Sweet Home
2:12
28
The Silly Birds Observation Facility
1:40
29
But Nobody Came (not the one from undertale)
0:54
30
Stanley’s Sacrifice
2:32
31
The Infinite Hole
3:20
32
Falling Funk
2:13
33
Figurine Finders Comittee
1:52
34
The End Was Never The End
1:37
35
Epilogue
3:07
36
Leaving Stanley
1:34
37
Marketing Stanley
1:01
38
Pondering Stanley
1:19
39
The Stanley Monologue (Teaser Music)
1:44
40
Not Enough Mana... I Mean Emotion! -_- (Teaser Music)
0:40
41
Broadcasting Stanley
1:14
42
Celebrating Stanley
0:20
43
Educating Stanley
1:12
44
Narrated Wanderer (Unused)
2:16
45
IM CONFUS (Unused)
2:08
46
Ambiences
22:22


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịHiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...