Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Wild Woods is a couch coop action game with roguelike elements. One to four players take on the roles of brave little cats defending their wooden wagon on its way through a dangerous forest. Clever cooperation is key as their way is full of obstacles.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Daedalic Entertainment trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Wild Woods is a couch coop action game with roguelike elements. One to four players take on the roles of brave little cats defending their wooden wagon on its way through a dangerous forest.

Clever cooperation is key as their way is full of obstacles. While the bright daytime is all about collecting resources, things get risky during the night. When the sun sets, bandit bunnies and badgers are going to attack! The feline friends must defend their wagon and shouldn't let their fire go out.

During their journey players must decide whether to head into ancient ruins to upgrade their wagon in exchange for gold - or to drive deep into the heart of the forest and face the bandit king. He will be expecting them...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8.1, 10 or 11 64bit
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core CPU
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Xem thêm từ Daedalic Entertainment

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.