Explore the remains of a fallen world from fascinating perspectives! Slip into the role of different animals to uncover the fate of an ancient world. Dive into deep waters, fly at lofty heights, dig underground as a mole, climb steep cliffs with a mountain goat, and many more!
Đánh giá chung:
Trái chiều (62) - 45% trên 62 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg07, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Mooneye Studios trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Gói chứa trò chơi này

Mua Lost Ember + Lost Ember VR

Bao gồm 2 vật phẩm: LOST EMBER, LOST EMBER - VR Edition

Mua Mooneye Indies Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Haven Park, Lost Ember + Lost Ember VR, Smushi Come Home

-10%
-17%
$58.97
$49.02

Mua Lost Ember + Soundtrack Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Lost Ember - Original Soundtrack, Lost Ember + Lost Ember VR

-15%
$38.23
 

Đánh giá

“Mooneye has infused Lost Ember with a wonder and a magic that is rarely seen, and I connected with it on a level I never expected.”
90/100 – PC Gamer

“Lost Ember is a game that wants you to take your time and take in the beauty around you, and it absolutely nails these goals. The entire design of the game is used perfectly to awe-inspire the player and give them the chance to explore at their own pace.”
8/10 – wccftech

“It feels like every tiny detail like that was carefully put there to quench our thirst for contemplation.”
9/10 – IndieWatch

Về trò chơi này

The VR Edition of the acclaimed indie adventure Lost Ember!

A breathtakingly beautiful world holds the secrets of its past for you and your companion to uncover in this 5-hour journey.Experience the contrasting stories of the fall of mankind and the lush life in a world reclaimed by nature with a wolf as your main character and a determined companion at your side.Explore the land, sea, and air, as you possess any creature you come across to experience life from a whole new perspective. Fly through gargantuan canyon valleys as a parrot! Tumble through the grass as a wombat! Swim through shimmering lakes as a fish! Your journey will take you from densely wooded jungles, to lush rainforest canopies, to barren desert plains and archaic temples.Ultimately, you'll discover a tale of loyalty, despair, and betrayal, as echoes of the lost Yanrana culture come to life in a lush wilderness devoid of man.

Includes the normal version of Lost Ember!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 580
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 13 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR or Oculus PC

Xem thêm từ Mooneye Studios

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...