Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Be a Butterfly in this beautiful and relaxing experimental game with no goals or enemies: Just fly around! Based on a Zen tale.
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 100% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg04, 2022
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Philosophical School of Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua A Butterfly's Dream

Mua Philosophical Collection - All games from the Philosophical School BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: A Butterfly's Dream, Philosophical Jigsaw - The Zen Koans

-20%
$3.18
 

Về trò chơi này

Get comfortable, put your headphones and dive into a butterfly's dream
A Butterfly's Dream is an experience to contemplate and relax. There are no enemies, there are no goals, no rush. Just fly around, take some pics and enjoy a beautiful stylized world.

A relaxing experience awaits for you

Be a butterfly in a living and stylized world.

Inspired by classical Chinese landscape painting

Every place you look at could be a beautiful and calm picture.

Explore a living world

Fly through the sky, into the woods, over the waters, land on trees and rocks.

Take a pic of nature

Take pictures of landscapes and wildlife in a living world. If the game is too boring for you, try to photograph all the hidden stuff! There are over 100.

A little bit of philosophy

Find Master Chuang Tzu and meditate about the nature of reality.


The Zen Koan Series
A Butterfly's Dream is based on a Zen Koan about Master Chuang Tzu, a great Taoist philosopher. A Koan is a story, dialogue, question, or statement which is used in Zen practice to provoke the "great doubt" and to practice or test a student's progress in Zen.

About Us

The Philosophical School of Games is a small studio from Brazil. We aim to create beautiful, relaxing and immersive little experiences that can touch the mind and soul of players. From Religion to Philosophy and beyond, follow us and check our games.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: intel i5/i7 5generation or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 960 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WIndows 10
  • Bộ xử lý: intel i3 9generation or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX1660TI or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any

Xem thêm từ Philosophical School of Games

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...