The truly ultimate "WARRIORS OROCHI 3" is now available on Steam! With all the content of "WARRIORS OROCHI 3", new characters and episodes that deepen the story, new modes, and DLC that has been released for other platforms, enjoy the world of Orochi to your heart's content!
Recent Reviews:
Very Positive (21) - 100% of the 21 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (1,678) - 88% of the 1,678 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jul 12, 2022
Tags

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Check out the entire KOEI TECMO franchise on Steam

Buy WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition

 

Changing the Text Language

You can change the text language settings by performing the steps below.
1. From the Library tab of your Steam Client, right-click this title, and then select "Properties".
2. Select the Languages tab, and then select the language you want to use.
Note: If you change the text language, messages you entered for "Musou Battlefields" and party names for "Gauntlet Mode" will not be carried over. Also, if you change to a language other than Japanese, some wallpaper settings will be cleared.

Included Content

1. Special Costumes
Yukimura Sanada / Keiji Maeda / Nobunaga Oda / Mitsuhide Akechi / Kenshin Uesugi / Oichi / Okuni / Kunoichi / Magoichi Saika / Shingen Takeda / Masamune Date / Nō / Hanzō Hattori / Ranmaru Mori / Hideyoshi Toyotomi / Yoshimoto Imagawa / Tadakatsu Honda / Ina / Ieyasu Tokugawa / Mitsunari Ishida / Nagamasa Azai / Sakon Shima / Yoshihiro Shimazu / Ginchiyo Tachibana / Kanetsugu Naoe / Nene / Kotarō Fūma / Toshiie Maeda / Motochika Chōsokabe / Gracia / Katsuie Shibata / Kiyomasa Katō / Kanbei Kuroda / Muneshige Tachibana / Kai / Ujiyasu Hōjō / Hanbei Takenaka / Motonari Mōri / Aya / Masanori Fukushima / Goemon Ishikawa / Musashi Miyamoto / Kojirō Sasaki / Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Cao Ren / Cao Pi / Zhenji / Cai Wenji / Jia Xu / Pang De / Wang Yi / Guo Jia / Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Zhou Tai / Ling Tong / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Ding Feng / Lianshi / Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Guan Ping / Pang Tong / Yueying / Jiang Wei / Liu Shan / Xingcai / Ma Dai / Guan Suo / Bao Sanniang / Sima Yi / Sima Shi / Sima Zhao / Deng Ai / Wang Yuanji / Zhong Hui / Zhuge Dan / Xiahou Ba / Guo Huai / Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong / Zuo Ci / Orochi / Da Ji / Taigong Wang / Sun Wukong / Fu Xi / Nuwa / Yoshitsune Minamoto / Kiyomori Taira / Himiko / Orochi X / Dodomeki / Gyūki / Sanzang / Benkei / Kaguya / Susano'o / Nezha / Shuten Dōji / Ryu Hayabusa / Ayane / Joan of Arc / Nemea / Achilles / Rachel / Momiji / Kasumi / Sterkenburg / Seimei Abe / Shennong / Xu Shu / Tamamo / Yinglong / Nezha (Human) / Kyūbi / Hundun

2. "DYNASTY WARRIORS" Costumes
Xiahou Dun / Zhao Yun / Diaochan / Lu Bu / Taishi Ci

3. "DYNASTY WARRIORS 3" Costumes
Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Zhenji / Sima Yi / Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Pang Tong / Jiang Wei / Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong

4. "DYNASTY WARRIORS 7" Fantasy Costumes
Cai Wenji / Jia Xu / Wang Yi / Guo Jia / Ding Feng / Lianshi / Liu Shan / Ma Dai / Guan Suo / Bao Sanniang / Sima Shi / Sima Zhao / Deng Ai / Wang Yuanji / Zhong Hui / Zhuge Dan / Xiahou Ba / Guo Huai

5. "DYNASTY WARRIORS 7" Original Costumes & Original Costumes 2
Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Cao Ren / Cao Pi / Zhenji / Cai Wenji / Jia Xu / Pang De / Wang Yi / Guo Jia / Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Zhou Tai / Ling Tong / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Ding Feng / Lianshi / Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Guan Ping / Pang Tong / Yueying / Jiang Wei / Liu Shan / Xingcai / Ma Dai / Guan Suo / Bao Sanniang / Sima Yi / Sima Shi / Sima Zhao / Deng Ai / Wang Yuanji / Zhong Hui / Zhuge Dan / Xiahou Ba / Guo Huai / Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong

6. Santa Costumes
Wang Yuanji / Mitsunari Ishida / Da Ji

7. Halloween Costumes
Zhao Yun / Mitsunari Ishida / Kaguya

8. "Toukiden: The Age of Demons" Collaboration Costumes
Kaguya / Taigong Wang / Nuwa

9. Original Wallpapers
Hydra Attack / Noble's Influence / One on One / Sima Zhao & Wang Yuanji / Clash of the Titans / Sima Shi's Treasure / Destruction / Days of Yore / Kemari Championship / Share and Share Alike / Cover of Night / Unmasked / Lords and Vassals / Beach Volleyball / All Together Now / Swift as the Wind

10. BGM
Rush (WARRIORS OROCHI 3) / Leap (WARRIORS OROCHI 3) / Enchantment (WARRIORS OROCHI 3) / Ferocity (WARRIORS OROCHI 3) / Mirror World (WARRIORS OROCHI 3 Ultimate) / Mystic Realm (WARRIORS OROCHI 3 Ultimate) / Preparation (WARRIORS OROCHI) / Final Battle (WARRIORS OROCHI 2) / Heroism (WARRIORS OROCHI Z) / Showdown (WARRIORS OROCHI) / Siege of Chengdu (DYNASTY WARRIORS 7) / Escape (DYNASTY WARRIORS 4) / Battle of Hulao Gate (DYNASTY WARRIORS 6) / Rescue (SAMURAI WARRIORS 2) / Strategic Battle (DYNASTY WARRIORS 6: Empires) / Visual Database (DYNASTY WARRIORS 6: Empires) / Ambition (DYNASTY WARRIORS 5: Xtreme Legends) / Desolation (DYNASTY WARRIORS 7: Xtreme Legends) / Battle of Yiling (DYNASTY WARRIORS 4) / Camp - Dynasty (DYNASTY WARRIORS 6) / Castle Town (DYNASTY WARRIORS 7: Xtreme Legends) / Encyclopedia (DYNASTY WARRIORS 5) / Results Screen (DYNASTY WARRIORS 6) / Pang De (DYNASTY WARRIORS 7: Xtreme Legends) / Yellow Turban Rebellion (DYNASTY WARRIORS 6) / Rescue 2 (SAMURAI WARRIORS 2: Xtreme Legends) / Battle of Kawanakajima (SAMURAI WARRIORS 2) / Rival (DYNASTY WARRIORS 4) / Battle of Hulao Gate 2 (DYNASTY WARRIORS 4) / Battle of Ruxukou (DYNASTY WARRIORS 6) / Battle of Okehazama (SAMURAI WARRIORS 2: Xtreme Legends) / Battle of the Wuzhang Plains (DYNASTY WARRIORS 3) / Battle of Nanzhong (DYNASTY WARRIORS 7) / Battle of Hefei Castle (DYNASTY WARRIORS 3) / Guanqiu Jian & Wen Qin's Rebellion (DYNASTY WARRIORS 7) / Battle of Okehazama 2 (SAMURAI WARRIORS KATANA) / Battle of Chibi (DYNASTY WARRIORS 7) / Arena (WARRIORS OROCHI 2) / Battle of Hefei Castle 2 (DYNASTY WARRIORS 6) / Advancing (DYNASTY WARRIORS 7) / Battle of Shikoku (SAMURAI WARRIORS 2: Xtreme Legends) / Ending (WARRIORS OROCHI Z) / Political Strategy (DYNASTY WARRIORS 5: Empires) / Encyclopedia 2 (DYNASTY WARRIORS 6) / Results Screen 2 (DYNASTY WARRIORS 5) / Battle of Koshi Castle (WARRIORS OROCHI) / Encyclopedia 3 (DYNASTY WARRIORS 4) / Strategy - Winter (DYNASTY WARRIORS 6: Empires) / Encyclopedia 4 (DYNASTY WARRIORS 7) / Visual Database 2 (DYNASTY WARRIORS 5: Empires) / Battle of Yamatai (WARRIORS OROCHI 2) / Battle of Guandu (DYNASTY WARRIORS 6) / Conquest of Ji Province (DYNASTY WARRIORS 5) / Pursuit (DYNASTY WARRIORS 5) / Battle of Odawara Castle (SAMURAI WARRIORS 2) / Flight (DYNASTY WARRIORS 5) / Assault (DYNASTY WARRIORS 5) / Winning (SAMURAI WARRIORS 2) / Losing (SAMURAI WARRIORS 2) / Battle of Itsukushima (WARRIORS OROCHI 2) / Battle of the Wuhang Mountains (WARRIORS OROCHI 2) / Battle of Hinokawa (WARRIORS OROCHI 2)

11. Scenarios
In Vino Veritas / Phantoms of Nanzhong / Ninjas United / Warriors of Purity / Duelling Heroes / Memories of Vyashion / Virtue's Burden / Dong Zhuo's Ambition / Manhunt / The Art of War / Best of Both Worlds / Animal Rescue / Stop, Thief! / Domestic Disputes / Keiji's Theme / Lu Bu's Revenge / True Love / Mystic Love / Reclusive Beauty / The Rescue of Da Ji / Every Snake Has Its Day / Demons vs Mystics / Champions' Challenge / Zhong Hui's Pride / Party Planners / The Rise of Kiyomori 1 / The Rise of Kiyomori 2 / Defense of Itsukushima / Monkey Hunt / Speed is of the Essence / Clash of the Conquerors / Fortress Besieged / Master Archers / Sermon at Koshi Castle / Rescue at Honnōji / Sekigahara Sprint / New Recruits / Demon Rescue / Wuhang Mayhem / Talent Acquisition / The Search for Liu Shan / Testing Times / Heroes of Luoyang / Minamoto vs Taira / Journey Impeded / Gyūki's Chance / Precious Treasure / The Value of Experience / Sorcery and Ninjutsu / The Fairer Sex / The Path to Paradise / The Rescue of Diaochan / Famed Tacticians / Kaguya's Keepers

12. Weapons
Knockout Blow / Epiphany / Lollipop / Lepidoptera / Cupid's Bow / Clean Sweeper / Takoyaki / Dandyman / Flags / Hektor's Sword / Scratcher / Shishkebab / God of Pain / Crooner / Moptop / Scooper / Heavenly Ascent / Patrician Sword / Squeaky Hammer

13. Gauntlet Mode Dungeons
Anegawa / Mystic Domain / Koshi Castle / Guangzong / Yan Province / Liaodong / Dongkou / Chibi / Itsukushima / Heavenly Emperor's Palace

Note: You can obtain weapons as rewards for clearing the scenarios.

About This Game

The truly ultimate "WARRIORS OROCHI 3" is now available on Steam!
Set in a parallel universe created by the suddenly appearing Serpent King Orochi, the "WARRIORS OROCHI" series consists of tactical action games where heroes from both the "DYNASTY WARRIORS" series and "SAMURAI WARRIORS" series join the action.
This title offers all the content of "WARRIORS OROCHI 3", as well as new characters designed by popular illustrator Akihiro Yamada ("Beast of East - Touhou Memairoku" and "The Twelve Kingdoms" [binding and illustrations]) joining battles and new episodes, which will allow players to enjoy the story even more deeply.
In addition, it also includes numerous elements such as "Duel Mode", which fuses elements of versus battles and card battles, the new "Gauntlet Mode", which allows players to enjoy party battles, and a great number of DLC items that have already been released for other platforms!
Play the truly ultimate "WARRIORS OROCHI 3" on Steam!

■A total of 145 characters! A hyper-dimensional volume of content
In addition to the heroes of "DYNASTY WARRIORS" and "SAMURAI WARRIORS", "Kyūbi" and "Tamamo" characters designed by Akihiro Yamada, and more, the 145 unique heroes are a must-see!
An ensemble of characters across various titles join the spectacular battles, such as Kasumi from "DEAD OR ALIVE 5", Sterkenburg Cranach from the "Atelier of Arland" series, and Sophitia from the "SOULCALIBUR" series.


■New episodes and sub-scenarios deepen the story!
A "Sequel Story" to the main story "The Slaying of the Hydra" is added. Also, the mystery of the parallel world is revealed in a "Prequel Story" that uncovers the secret of Orochi's birth. Sub-scenarios such as hypothetical battles and battles that unfold from different perspectives enrich the story, allowing players to enjoy the heroic drama of the world of "WARRIORS OROCHI 3" even more deeply.


■Enjoy party battles with game modes such as "Gauntlet Mode"
"Gauntlet Mode" has been included, allowing players to form parties of 5 people and take part in thrilling battles. Other game modes include the 3-on-3 "Duel Mode", which fuses versus battles with card battles, as well as "Musou Battlefields" that provide players with more freedom.


■Enhanced actions for maximum exhilaration!
The 3-person team battles have been further evolved. Combo moves have been enhanced, including "Triple Rush", a series of 3-pronged attacks, "Changing Battle Styles", an attack where all 3 playable characters perform an all-out attack, and "True Musou Burst", an ultimate attack that up to 6 characters perform. Existing actions have been adjusted to give players the most exhilarating experience.


■Includes a great number of DLC items that have already been released for other platforms!
With scenarios, outfits, weapons, and more that have been released for other platforms, more than 500 items are included. (Some previously released items are not included.)
For details about the content included, please see "Included Content".Note: In this title, online co-op play, online versus play, and some online features for "Musou Battlefields" are not supported.

System Requirements

  Minimum:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows® 10, Windows® 11, 64bit
  • Processor: Intel Core i3-4170 or over
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650 or over, Radeon HD 7750 or over
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 25 GB available space
  • Sound Card: 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played
  • Additional Notes: Set the graphics quality to Low from "Graphics Settings". This will automatically adjust the settings @ 1280x720. ※If you are using Windows® 11, the system requirements for Windows® 11 apply.
  Recommended:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows® 10, Windows® 11, 64bit
  • Processor: Intel Core i7 3770 or over, AMD Ryzen 3 1200 or over
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 or over, Radeon RX 470 or over
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 25 GB available space
  • Sound Card: 16 bit 5.1ch surround, 48KHz WAVE file can be played
  • Additional Notes: Set the graphics quality to High from "Graphics Settings". This will automatically adjust the settings @ 1920x1080. ※If you are using Windows® 11, the system requirements for Windows® 11 apply.

More from KOEI TECMO

What Curators Say

48 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graphPlaytime
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:
No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...