Conquer complex and comical fast-paced grid-based combat as Wren and Chloe, an unlikely duo about to discover just how much they don't know about the world of Deitrus
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Deitrus Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2024

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Deitrus, the newest game by Team Azule and by far our most ambitious project, is still in development! It will release when it's ready but feel free to explore this page and check out our website! In the meantime, or follow us on social media for updates in the 'basic info' tab.Fast-Paced Grid-Based Action
Duke it out in a unique and deep combat system unlike any other. Dodge enemy's blows and respond in kind with one of your character's signature moves. From slicing swords to electric orbs, there's many play styles to choose from.An Island of Mystery
Explore the furthest reaches of the island of Deitrus, from the crimson Forest of Fire to the dark caverns of tvCave... and perhaps even beyond Deitrus' shores.Discover the Past and Future
Discover the truth behind the characters that inhabit this land, uncover the dark creation of this twisted world, and determine what ultimately lies ahead...Masterful Sound
A full soundtrack that brings atmosphere and emotion to the various locales, story beats, and moments of heart pounding tension!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7, 8, 10, 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7, 8, 10, 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.