Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Master the gibbon’s art of movement with a unique moveset that lets you swing, slide and somersault through a lush jungle canopy, and experience a free-flowing story of family and survival as you search for a home that may be lost forever.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (234) - 94% trên 234 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg05, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Broken Rules Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Gibbon: Beyond the Trees

Mua Broken Rules Complete Pack BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: And Yet It Moves, Secrets of Raetikon, Old Man's Journey, Gibbon: Beyond the Trees

-20%
$32.76

Mua Gibbon: Beyond the Trees Soundtrack Edition BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Gibbon: Beyond the Trees, Gibbon: Beyond the Trees Soundtrack

-10%
$17.98
 

Đánh giá

“[The assists are] one of the most joyful things I’ve ever witnessed in the history of video games.”
Rock Paper Shotgun

“A beautiful example of doing one thing but doing it to perfection.”
9/10 – Higher Plain Games

“A lesson in empathy”
Kotaku

Về trò chơi này

Gibbon: Beyond the Trees is a hand-drawn adventure following a lost gibbon as they embark on a dangerous journey into unknown lands. Race to freedom in liberation mode, or play through an hour-long narrative that captures the real struggle of living creatures around the world.Master the gibbon’s art of brachiation (swinging from branch to branch) at high speed, building momentum, pulling off spectacular somersaults, and launching yourself higher and further into the air with the help of your fellow Gibbons, feeling the thrill and exhilaration of life in an untamed jungle.

Features:


 • Experience free-flowing dynamic movement based on brachiation, the way real gibbons swing through the trees
 • Master acrobatic moves, including launching from another gibbon’s hands in mid air
 • A touching adventure of a family of gibbons trying to survive amid an encroaching human threat.
 • Play through an hourlong adventure in story mode, or race to freedom through a procedurally generated jungle in liberation mode.
 • Stunning 2D hand painted visuals that breathe life into a rapidly vanishing world.
 • Explore varied environments, from the wild jungles of Southeast Asia to the hectic human world beyond.
 • Gibbon: Beyond the Trees deals with challenging but acute environmental topics, including deforestation, poaching and climate change

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: 1.4GHz dual-core Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.15
  • Bộ xử lý: 1.4GHz dual-core Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Broken Rules Games

Thẩm định viên nói gì

38 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...