Fly with your bike. Race others. Explore. ― “Once you’ve got the hang glider mounted on your dirt bike, you’ll spend a lot of time in the air. Especially if you combine it with a nitro booster.”
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg04, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Airborne Motocross

 

Về trò chơi này


Dash through the tracks and race others to win items. Blow up obstacles with the rocket launcher. Protect yourself with a force field. Defy gravity. Jump. Fly!Use items to speed up your bike. But to make it to the very top of the leaderboards you'll need to get good.Need a break? Then take your time to explore the tracks and follow maps to hidden treasures.Combine items to reach new areas. Use them to overcome obstacles. Unlock new tracks and solve some (optional) physics puzzles along the way.240+ tracks, leaderboards, tournaments (async PvP). And maybe you'd enjoy some of the challenges.Guide a huge beach ball into the goal. Try to race with your bike shrunk down to the size of a cat, ....

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core (Intel or AMD)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX10 or higher
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 330 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: -
  • Ghi chú thêm: The game includes some adaptive performance logic. If your system is on the lower end it will try to change the settings to maintain good performance.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core (Intel or AMD)
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: DX10 or higher
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 330 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: One or more!
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04, and CentOS 7
  • Bộ xử lý: x64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2+, Vulkan
  • Lưu trữ: 330 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: -
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04, and CentOS 7
  • Bộ xử lý: x64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2+, Vulkan
  • Lưu trữ: 330 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: One or more!

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...