Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Starfield is the first new universe in 25 years from Bethesda Game Studios, the award-winning creators of The Elder Scrolls V: Skyrim and Fallout 4. In this next generation role-playing game set amongst the stars, embark on an epic journey to answer humanity’s greatest mystery.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg09, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Bethesda trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 6 Thg09, 2023

Trò chơi dự kiến được mở khóa sau khoảng 5 tháng

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Starfield is the first new universe in 25 years from Bethesda Game Studios, the award-winning creators of The Elder Scrolls V: Skyrim and Fallout 4. In this next generation role-playing game set amongst the stars, create any character you want and explore with unparalleled freedom as you embark on an epic journey to answer humanity’s greatest mystery.

The year is 2330. Humanity has ventured beyond our solar system, settling new planets, and living as a spacefaring people. From humble beginnings as a space miner, you will join Constellation – the last group of space explorers seeking rare artifacts throughout the galaxy – and navigate the vast expanse of the Settled Systems in Bethesda Game Studios’ biggest and most ambitious game.

Xem thêm từ Bethesda

Thẩm định viên nói gì

99 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.