Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Espiocracy is grand strategy game with unique take on the Cold War. Play as an intelligence service (CIA, KGB, Stasi, Mossad, and many more): steal war plans, assassinate enemies, stage coups and proxy wars, launch propaganda campaigns, and tilt world history in your favor.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2022

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Developer Diary Schedule

Về trò chơi này

Disclaimer: Screenshots are very early work in progress, will be updated on weekly basis

GRAND ESPIONAGE STRATEGY

Choose one of 102 countries and guide character-driven national intelligence agency through rough seas of the Cold War. From Soviet KGB and American CIA, up to Israeli Mossad and British MI6, expect different approaches to grand strategy gameplay.

FOCUS ON MEANINGFUL DECISIONS

 • Prioritize grand scale and leave micro to your operatives
 • Manipulate public opinion, establish and support political factons
 • Launch coups and guerilla wars, falsify casus belli
 • Hunt spies and terrorists, protect internal stability
 • Form alliances, prepare all-out attacks, break rules
 • Advise country leader on critical decisions such as military interventions

DANGEROUS TIDES OF HISTORY

 • Nuclear race to first atom bombs, thermonuclear revolution, and finally to MAD
 • Huge progress in technology, simulated in the game with Kuhn's paradigm shifts
 • After-war poverty, civil wars, controversial past
 • Configurable historical accuracy

EMERGENT MULTIPOLAR SIMULATION

 • Simulated population with own lives, interests, and actions
 • Complex internal politics with leaders, parties, factions inside parties
 • Many levels of accurate diplomacy
 • Multiple equally active intelligence agencies

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  Khuyến nghị:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  Tối thiểu:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  Khuyến nghị:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  Tối thiểu:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  Khuyến nghị:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.