Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Đây là nội dung bổ sung cho Cloudpunk, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg05, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Cloudpunk, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua City of Ghosts Soundtrack

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 1 Tháng 12

-33%
$9.99
$6.69

Mua Cloudpunk: Ultimate Edition BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Cloudpunk, Cloudpunk Soundtrack, Cloudpunk - City of Ghosts, City of Ghosts Soundtrack

-10%
-51%
$54.96
$27.19
 

Về nội dung này

The Cloudpunk - City of Ghosts Original Soundtrack features over 109 minutes of music composed by Harry Critchley exclusively for the game.
Brooding dystopian melodies, vast ambient soundscapes & retro synthesis combine to create the sound of Nivalis, the City of Ghosts.

All tracks are available in both MP3 and high quality FLAC formats.


Danh sách nhạc

1
Bandit Queens
3:24
2
Bouncing Back
3:10
3
The Showdown
3:20
4
Orma Rising
3:00
5
Neon Noir
2:14
6
Invaders Menu Theme
0:41
7
Home is Now
2:51
8
Nivalis Sentience
3:38
9
Radio Free Nivalis
3:34
10
Ghost in the City
4:00
11
Downtown Chinatown
3:33
12
Sanctum
4:35
13
Hard Drugs
3:37
14
Holdout
3:35
15
Rania's Requiem
4:31
16
Old Taur
5:03
17
The Labyrinth
3:56
18
Wraith City Cruising
3:49
19
Spire High
4:02
20
No Monsters, Only Ghosts
4:12
21
Your Hollow Heart
5:38
22
Hayse Makes A Choice
3:47
23
Falling From The Sky
4:36
24
It flows like a River
4:38
25
Love & Hayse
3:50
26
City of Ghosts Main Theme
4:03
27
Time to take a Risk
4:16
28
She will not stop
4:13
29
The Distance Between
5:01
30
Rania Goes Home
3:56


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 275 MB chỗ trống khả dụng
    • Lưu trữ (âm thanh chất lượng cao): Cần 1 GB trống

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...