Tag Hop is a fast-paced PvP bunny hop tag game. Hone your movement skills and compete with your friends, or against other real players! Tag Hop has various duel and team-based game modes, which all incorporate tag!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg01, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We chose Early Access because Tag Hop is missing a fair amount of crucial features. With help from the community for steering what direction the game will go and balancing, we'll be able to finish the game to a full 1.0 release standard.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game is planned to stay in early access until we have finished the majority of the planned full version features. We are aiming for a few months of development time to complete this. Of course we'll also continue supporting the game after leaving Early Access.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to have more game modes developed/implemented, and current game modes changed, both based on community feedback.
The full version is planned to have art passes and sound passes done to make a more complete experience.
We are hoping to have a large selection of maps for players to choose from, which are planned to be developed using feedback from early access.
Instead of being limited to the current IP host/join system, the full version is planned to have matchmaking and ranked systems in place.
The balance and overall experience of the full version is very likely to be much more polished.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state of the Early Access version has working Multiplayer implemented with multiple game modes, however there is no matchmaking at the moment. Currently, multiplayer works through hosting a server and joining it through the IP.
Bunnyhopping, surfing, crouching, dashing and core game mode functionality is implemented, as well as basic sounds, 1 finished map and multiple playable prototype maps. Settings & UI are currently at a basic level.
For more info about the current state of the Early Access version, check out the "About This" section.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Very likely, the early access release is the most experimental. Not everything is perfectly on point yet. The 1.0 version will have many more features & present an overall richer experience. So it will most likely be priced higher when the time comes.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Our team is tightly integrated with the community, all feedback is welcome both on Steam and elsewhere. We'll be working closely with the community in order to polish, change and overall improve all aspects of the game.
In addition, we are planning to be taking directions from the community feedback in the form of map concept votes, game mode balance/general movement balance. We also wish to be closely listening to the community's opinions on the general direction of the game, and to hear the most requested features and ideas.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Tag Hop

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

                                         Run!


                                         Catch!


Tag Hop is a fast-paced movement based parkour PvP game combining bunny hop & other advanced movement mechanics with simple playground Tag.
Run away and dodge chasers with advanced movement.
Or catch runners with route predictions. Just like Tag in real life.

Join discussions about Tag Hop on r/TagHop and join the community https://discord.com/invite/UQ9Ka7u Discord server to be the first to see new content, as well as being a part of the development process of Tag Hop!

And most importantly:
Have fun!

Game modes

Tag Hop includes 4 different game modes:
 • Playground/Classic Tag
 • Infected
 • Points Tag
 • Elimination

Features


 • Dedicated servers
 • Smooth movement: bunnyhop, diving, surfing, advanced crouch techniques.
 • Competitive & casual lobbies
 • Rooftops styled environments
 • Extra content: grayblock maps

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 (64bit, SP1+)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-2100 or AMD FX 6100
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 560 or AMD RX 550
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1700 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 3570K or AMD Ryzen 3 1300x
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 980 or AMD Rx 470
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-2100 or AMD FX 6100, 64bit
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 560 or AMD RX 550 (OpenGL 3.2+)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1700 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gentoo, Arch or LFS are preferable
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 3570K or AMD Ryzen 3 1300x, 64bit
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 980 or AMD Rx 470 (OpenGL 3.2+)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gentoo, Arch or LFS are preferable

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...