Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Terra Nil is a reverse city builder about ecosystem reconstruction. Turn a barren wasteland into an ecological paradise complete with different flora and fauna. Then clean up, leaving the environment pristine. Subverting the builder genre, Terra Nil is about the restoration of a ravaged environment.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Free Lives trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Terra Nil Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBA

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Our socialsVề trò chơi này

Terra Nil, from eco-warriors Free Lives (Broforce) and recycled publisher Devolver Digital, presents players with the task of environmental rejuvenation.

The phases of wasteland reclamation


Begin with the water system, slowly purify the soil, and cultivate pioneer greenery. Embark on more ambitious tasks, restore biodiversity, fix the climate, introduce wildlife, and finally recycle all the structures you used to get there, leaving the environment pristine.

Unique, procedurally generated maps


Each region of the game has its own flavour and procedural generation palette. Yet even within a region, no two playthroughs will be the same.

Picturesque landscapes


Navigate sprawling, verdant, hand-painted environments where everything but the rocks move and breathe. A meditative soundtrack and stunning audio palette will accompany your efforts.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: TBD
    • Bộ xử lý: TBD
    • Đồ họa: TBD

Xem thêm từ Free Lives

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.