Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Fireball Wizard is a lovingly crafted retro arcade platformer. Blast your way through 4 worlds and 40+ levels to defeat the big bosses and find all the secrets. Unlock 9 playable characters and power and health potions as you go to help you face the challenges ahead.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Wishlist now!

Về trò chơi nàyFireball Wizard is a lovingly crafted retro arcade platformer. Blast your way through 4 worlds and 40+ levels to defeat the big bosses and find all the secrets. Unlock power and health as you go to help you face the challenges ahead.You start as Harry the Wizard, tasked with freeing the once peaceful land of Wizardonia from the clutches of evil. Unlock 9 playable wizards as you go and find over 40+ hidden areas full of gold to help you on your noble quest.

Key features:


▪ Beautiful Pixel Art: Every level has been hand crafted and many hidden details await

▪ 4 different worlds to explore and blast your way through

▪ 40+ levels to beat with varying challenges and design

▪ 9 unlockable playable characters

▪ More than 40 secret areas full of gold to discover and a secret code to decipher

▪ Built in speed running mode

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
  • Bộ xử lý: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DX10, DX11, DX12 capable.
  Tối thiểu:
  • HĐH: High Sierra 10.13+
  • Bộ xử lý: x64 architecture with SSE2.
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Metal capable Intel and AMD GPUs
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.