Slip into the Role of a Deinonychus! The target for you and your pack is to capture as much of the map as possible, but be careful! Other players are your enemy. Work together to defeat them!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

RULE THE MAP
Slip into the Role of a Deinonychus, join and Support your Team and Capture the Map, find and kill your enemies before they do.
Work with together with your Team, improve your Strategy. A third person controlled dinosaur, real time fights and your team is waiting for you!

DIFFERENT MAPS
You can play on 3 different Maps, and more will be added!
Up to 11 Teams can play on one map at the same time!

COSTUMIZATION
Choose the appearance of your Deinonychus!

DIFFERENT GAME MODES
There are different Game Modes, variety is guaranteed.
The Game Modes are:

- Capture the map:
Your team have to capture a defined percentage of the map, the team that reach that goal first wins!

- Capture against Time
The team that captured the biggest part of the map in a given time wins.

- Solo Modifier
Instead of building Teams it's everyone against everyone!

- Free Roam
There isnt actual an goal, you and your friends can do what you want.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-8750H
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or similar
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel I7-9900K, AMD Ryzen 5600X
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.