Cửa hàng điểm Tin tức Labs
John Wick Hex is a fast-paced, action-oriented strategy game that makes you think and strike like John Wick, the professional hitman of the critically acclaimed film franchise.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (10) - 70% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (310) - 70% trên 310 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Good Shepherd Entertainment trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua John Wick Hex

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-80%
$19.99
$3.99

Mua Hellboy Web of Wyrd X John Wick Hex BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Hellboy Web of Wyrd, John Wick Hex

-10%
-52%
$44.98
$21.58
 

Đánh giá

“One of the best movie adaptations of all time and an impressively original strategy game that manages to rival even the best action titles in terms of tension and adrenaline rush.”
9/10 – Metro

“It’s a slick and well-oiled game that succeeds in giving you a new, engrossing way to experience John Wick and its signature brand of chaotic action.”
8/10 – Gamespot

“It's not a perfect game, but John Wick Hex still lives up to its premise and creates a new blueprint for how to adapt a film property.”
8/10 – Destructoid

LOVE TURN BASED STRATEGY GAMES? CHECK OUT SHOWGUNNERS

https://store.steampowered.com/app/1155330/Showgunners/

Về trò chơi này


John Wick Hex is a fast-paced, action-oriented strategy game that makes you think and strike like John Wick, the professional hitman of the critically acclaimed film franchise. Created in close cooperation with the creative teams behind the films, John Wick Hex is fight-choreographed chess brought to life as a video game, capturing the series’ signature gun fu style while expanding its story universe. Players must make quick decisions and choose every action and attack they make, all the while considering their immediate cost and consequences.


Featuring a unique blend of strategic momentum-based combat, John Wick Hex captures the feel of the unique tactical combat from the films and blurs the line between the strategy and action video game genres. Perform well and progress in the main story mode (which features an original story created for the game) to unlock new weapons, suit options and locations. Each weapon changes up the tactics you’ll use and the manner in which you’ll play. Ammo is finite and realistically simulated, so time your reloads and make the most of weapons you scavenge on the job.


Experience an original new story set prior to the events of the films which sees John on a desperate mission to rescue Winston and Charon from a dangerous new adversary seeking his birthright. This story is brought to life by the world class voice talents of Ian McShane and Lance Reddick, reprising their iconic roles from the films, and voice acting legend Troy Baker, joining the stellar cast as the game's eponymous villain 'Hex'. John Wick Hex compliments the style of the films with a unique graphic noir art design and an original score by renowned composer Austin Wintory.

Please Note: PC version does not support controllers

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Contains gun violence

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i3-6300 3.80Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.1 GHz Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 960/AMD Radeon R9 200
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.15
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 2.8 Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 630
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS 10.15
  • Bộ xử lý: 3.1 GHz Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card

Xem thêm từ Good Shepherd Entertainment

Thẩm định viên nói gì

48 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...