Luck be a Landlord is a roguelike deckbuilder about using a slot machine to earn rent money and defeat capitalism. This game does not contain any real-world currency gambling or microtransactions.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (340) - 91% trên 340 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (416) - 90% trên 416 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg01, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The feedback from releasing the free demo of Luck be a Landlord proved to be invaluable to the development and balance of the game. Releasing the game as an Early Access title will allow for even more feedback, helping to make the game even better as it's developed!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The plan is to release a full version of Luck be a Landlord some time in 2021. An exact release date will be announced once development is close to completion.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The features and content planned to be added before exiting Early Access include, but aren't limited to...

 • At least 100 more unique slot machine symbols
 • At least 100 more unique obtainable items
 • An endless mode
 • User Interface improvements
 • Customizable keyboard shortcuts
 • Controller/Gamepad support
 • Steam achievements

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Early Access build of Luck be a Landlord already has enough content to allow for several hours of gameplay. Since runs of the game are randomly generated, the high amount of symbols and items means no two runs will ever be exactly the same! The current Early Access build has 100+ symbols and 70+ items that can be found and used in a single run of the game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price of Luck be a Landlord will gradually increase as more content and features are added to the Early Access version.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Every piece of feedback is read and taken into account for how to make the game better. Many features were added to the game due to community suggestions! The best place to leave feedback, ask questions, etc. is the game's official discord. Dan (The programmer, designer, and artist of Luck be a Landlord) will always respond to any messages left for him there.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Luck be a Landlord Demo

Mua Luck be a Landlord

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Your landlord is knocking on your door. You have one coin left to your name. You insert the coin into your slot machine...and...JACKPOT! Luck be a Landlord, tonight!

Features

 • Roguelite gameplay - The symbols you can add to the slot machine are different every time!
 • Lots of Symbols to add to your slot machine - Each symbol has different effects and interactions.
 • Plenty of Items to choose from - The items are different every time as well, leading to interesting build strategies.
 • A terrible landlord to defeat.
 • A dog you can pet.
 • Capitalism.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...