Band together with Virtual Idols to save Planet Emote in this music-based hack n' slash!
Đánh giá chung:
Trái chiều (156) - 54% trên 156 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg03, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Official Idea Factory Intl. trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Neptunia Virtual Stars

 

Về trò chơi này

Story

Enter Virtualand - a digital world that exists alongside the networks of various dimensions. Within Virtualand lies the planet Emote - a planet faced with extinction due to the maleficent group of Content destroyers known as Antis.


In an act of desperation, the Digital Goddess of the planet Emote, Faira, sends a distress signal to other dimensions in hopes to find a savior of this planet.

And the saviors that were reached? The rising Vtuber stars, Me and You, members of MEWTRAL, as well as the Goddesses of Gamindustri: Neptune, Noire, Blanc, and Vert!

Can MEWTRAL and the Goddesses band together and save the planet Emote from complete destruction?

Key Features

Switch Up & Keep Movin' – Seamlessly switch perspectives between the four Goddesses & playable VTubers in fast-paced hack 'n' slash battles. Rock enemies with lightning-fast combos and glide across the map to dodge incoming attacks.

Feel the BeatTik Rhythm – Keep tempo in the BeatTik rhythm game! Accessorize your favorite characters and have them groove to your favorite Neptunia Virtual Stars tracks. Record your BeatTik performance, then use the video on the Video Battler section to unlock unique items, songs, and even more dance moves!

Take your EMOtions to Overdrive – The Emotional Overdrive special attack can bring the Goddesses and Vtubers to a harmonious victory. Fill up the Emote Gauge to activate your Emotional Overdrive and watch the Vtubers come to life. You may even find yourself receiving extra loot for your stunning performance!

Rescue a Vtuber, Save the Planet – Find and save the Vtubers scattered throughout Virtualand! Do you find yourself falling flat in battle? With the Guest Connect System, Vtubers can support you with their special powers to topple any enemy!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8 (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5 2.3GHz or AMD A9 2.9GHz equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon HD 7970 / R9 280X
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound (DirectX) compatible sound card
  • Ghi chú thêm: Optimal 4k performance may require better than Recommended System Requirements
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 Home (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5 3.3GHz or AMD FX-8350 4.0GHz equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 1060 3GB or AMD Radeon RX 580
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound (DirectX) compatible sound card
  • Ghi chú thêm: Optimal 4k performance may require better than Recommended System Requirements

Xem thêm từ Official Idea Factory Intl.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...