Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The indoor park management simulator where you can create your rides and coasters from scratch and freely design your halls. Manage, expand and develop your own park to inspire your guests. Satisfy your visitors' needs by unlocking and researching new buildings, rides, transportation and more!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (165) - 82% trên 165 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg10, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Pixelsplit trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Indoorlands

Mua Indoorlands Supporter Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Indoorlands, Indoorlands - Supporter Edition

-20%
$23.98

Mua Pixelsplit Indielicious BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Tales of the Tiny Planet, Deadly Days, Indoorlands

-20%
-39%
$40.97
$25.09
 

Supporter Edition / Pack

Về trò chơi này

Welcome to your own indoor amusement park


Build your own indoor amusement park, manage it and convince your visitors with individually designed halls, coasters and rides that you even can control yourself. Will you manage to exceed the needs of your visitors? You are the boss: Let your creativity run free and run your own customized park that fully immerse your guests into another world.You always wanted to create your very own and unique ride and then control it? That's now possible with the new "Create your Ride" mode. Choose from a variety of components and create your very own flatride. Then share your creation with other players around the world in our workshop.With the latest update you can even create your own, huge rollercoaster halls with individual coaster tracks. Those are also shareable via STEAM workshop.Build your dream amusement park


Build, expand, and manage your own park. Take up the challenge and progressively unlock different types of halls, rides, decorations, shops and visitor types. Level up your buildings, choose individual perks and adjust price/quality, so your guests are ultimatively satisfied.


You can choose from a variety of themes and combine them freely - there are no limits to your creativity. Design your park piece by piece: Indoorlands makes a designer out of you with over 1000 decoration objects!

Control and ride unique flatrides


Your rides are the center of attention at Indoorlands. Not only can you control them and paint them individually, you can also record and save your own ride programs. Choose from your different ride programs and let them play automatically.


Turn your dreams into reality


Show the world your vision of a perfect indoor park. Indoorlands offers every player the opportunity to create a unique park. Place and decorate your ride halls and decoration halls. Design your rides and create breathtaking ride programs. Choose from an overwhelming number of different stores and restaurants, make your visitors happy and become the most successful park entrepreneur.
Whether you want to recreate your favorite parkrides or leave the real world at the door when designing your rides and roller coasters... - the decision is up to you!Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
  • Bộ xử lý: 64-bit processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with Shader Model 3.0 capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
  • Bộ xử lý: 64-bit processor
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with Shader Model 3.0 capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.14 (Mojave)+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (4 cores)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Deadicated graphics card with Shader Model 3.0 capabilities
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.14 (Mojave)+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (4 cores)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Deadicated graphics card with Shader Model 3.0 capabilities
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (4 cores)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Deadicated graphics card with Shader Model 3.0 capabilities
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (4 cores)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Deadicated graphics card with Shader Model 3.0 capabilities
  • Lưu trữ: 2000 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Pixelsplit

Thẩm định viên nói gì

30 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...