The beloved 1998 RPG Classic, SaGa Frontier, is reborn with improved graphics, additional features, and a new main character!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (467) - 92% trên 467 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg04, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm SaGa Project trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua SaGa Frontier Remastered

 

Về trò chơi này

The beloved 1998 RPG Classic, SaGa Frontier, is reborn with improved graphics, additional features, and a new main character!

Experience this role-playing adventure as one of the eight heroes, each with their own storyline and goals. With the Free Scenario system, unfold your own unique journey.

Engage in dramatic battles, and use the Glimmer system to gain new skills and carry out combined attacks with your allies!

New Features

New Main Character, Fuse!

The new main character, Fuse, can be played once certain conditions have been fulfilled. The Fuse scenario features great new tracks from Kenji Ito, and is full of new content. Discover a different side to the other main characters.

Phantom Cutscenes, Implemented at last

Several cutscenes that were cut have been added to Asellus's scenario. Delve deeper into the story than before.

Improved Graphics and Extensive New Features

Alongside upgraded high-resolution graphics, the UI has been updated and improved. Additional new features have been added, including double-speed mode, making gameplay smoother than ever.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows® 8.1 / 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 2 Core x86-64bit CPU @ 1.60 GHz and above
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 4000
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard/Mouse and Game Pad Supported (Xinput and Direct Input)
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows® 8.1 / 10 64-bit
  • Bộ xử lý: AMD A4-5300 / Intel® Celeron® G1610T
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GT 730
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard/Mouse and Game Pad Supported (Xinput and Direct Input)
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ SaGa Project

Thẩm định viên nói gì

38 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...