Instant town building toy
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (306) - 95% trên 306 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (8,168) - 98% trên 8,168 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg06, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Townscaper is an experimental game. Or more of a toy really. I want to see how people interact with Townscaper to help me figure out what direction to take it and what features to add.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Townscaper will be out of early access when I feel the main features have been validated and the game is confirmed to be mostly bug free. My estimation is this will take roughly 4 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“I might want to add some auxiliary features such as a mesh exporter, a GIF recorder, a free camera etc. Townscaper is a very technical project, and I want to add some special technical view modes where the player can get a glimpse of whats going on under the hood.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The core of Townscaper is there, perfectly playable and not very buggy. You can build towns, and they'll look good.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“I do not plan to change the price when Townscaper leaves early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I'll communicate with the community through the Townscaper community forum here on Steam. I'll listen to feedback, suggestions, and hunt down whatever bugs they uncover.

Most of all, I hope to see loads of screenshots of the fantastical creations the community builds with Townscaper. This will help me get a sense of how people are using the toy and what aspects I should emphasize further in its development.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Townscaper

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Build quaint island towns with curvy streets. Build small hamlets, soaring cathedrals, canal networks, or sky cities on stilts. Block by block.

No goal. No real gameplay. Just plenty of building and plenty of beauty. That's it.

Townscaper is an experimental passion project. More of a toy than a game. Pick colors from the palette, plop down colored blocks of house on the irregular grid, and watch Townscaper's underlying algorithm automatically turn those blocks into cute little houses, arches, stairways, bridges and lush backyards, depending on their configuration.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...