Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Lofi retro fixed camera suburban psychological/survival-horror
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q4 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Heartworm Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Q4 2023

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Đánh giá

“Heartworm is whip-smart, and tightly made — a real gem”
RE:BIND

“...like the first Silent Hill right down to the tank controls with a protagonist who looks like she stepped out of the OG Tomb Raider.”
PCGamer

“...a nostalgic horror game...”
Kotaku

Về trò chơi này

Sam, fueled by her obsession with the deaths of those close to her, researches ways to contact the dead. She stumbles down a dark internet path, finding a message board with users discussing a house in the mountains that supposedly has some connection to the afterlife. However, no one who has visited the house has ever returned. Left with seemingly no other option as her obsession consumes her, Sam seeks out the house to find out for herself - no matter the consequence.

Heartworm is a game about the memories we keep and the ones we wish we could forget. It marries cinematic fixed camera survival-horror with low-rez, retro 3d graphics, a surreal suburban setting, and a chilling original soundtrack. These features combine with an emotional and psychologically-focused narrative to compose a nostalgia-charged love letter to late 90s genre progenitors Silent Hill, Resident Evil, and Dino Crisis.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains written and visual depictions of death.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7 (SP1+) or Windows 10
    • Bộ xử lý: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support
    • Đồ họa: DX10, DX11, DX12 capable
    • DirectX: Phiên bản 10

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.