Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Ourea is a Cinematic Puzzle game about discovering the harrowing past of a long-forgotten world. Play as the last of the Oreads and unravel the mysterious history of your people.​
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Ourea

 

Về trò chơi này

Overview

Ourea is an impactful Adventure Puzzle game, with a focus on Cinematography. Play as the last of the Oreads and unravel the mysterious history of your people, as you traverse a story-rich environment.

Features


 • Enviromental Puzzles
  Throughout the game, there are magical runes which can alter objects in different ways. Glyf can use these to complete puzzles and traverse the world. • Cinematic Shots
  We have put careful thought into the framing and composition of every scene. This  will help us tell the story through the environment, invoke emotions and create a complete cinematic game. • Interactive World
  The world responds to the player's presence.  As  Glyf  moves through the world,  the environment will change and adapt to create an immersive experience.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6400T | AMD Ryzen 5 2500U
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 745 | AMD Radeon Vega Mobile Gfx
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...