Cửa hàng điểm Tin tức Labs
'Chasing Light' is the story of the seven days of exploring the physical properties of a game and uncovering an inner world of human beings and society. Have a weird trip!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (210) - 86% trên 210 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg05, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Chasing Light

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 15 Tháng 12

-20%
$11.99
$9.59

Mua Chasing Light - Game + Original Soundtrack Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Chasing Light, Chasing Light O.S.T

-10%
-28%
$23.98
$17.26
 

Về trò chơi này

2021 IGF Nuovo Award Finalist
2021 Korea Game Awards Indie Game Award, Good Game Award Finalist
2020 BIC Awards Excellence In Experimental
2020 GIGDC Bronze Prize
2020 Seoul Government G-RANK Challenge Seoul Prize
2020 SOTAESAN FILM FESTIVAL Official Selection
2020 IGN JAPAN INDIE GAME WEEK Official Selection
2020 BIGS Official Selection


"Chasing Light is a game that tries to dismantle and revolutionize games, and it's a work that proves that games are great art."

What is a game? What should a game consist of? How should the game be? 'Chasing Light' is the process of the question and the story of the seven days of exploring the physical properties of the game and uncovering the inner world of human beings and society.

You will become a game crew and create a game called 'Chase Light'. Controlling the director and producer, you make a lot of decisions in the process of game production: the choice of music and sound effects, the number of enemies, the speed of enemy input and attack...there are many pending issues that you need to decide on. So, think about what you need to make a game that people will love. Your own journey awaits its birth in 'Chasing Light'.

The world of Chasing Light, and our lives are like a vast ocean full of reefs where no destination exists. From there, where would you like to go?

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 +
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel UHD Graphics 620 +
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.10 (Yosemite)+
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.10 (Yosemite)+
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 +
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel UHD Graphics 620 +
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...