Feel the rhythm of exotic cultures and amazing instruments in this beautiful aquatic world music game.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Turtoa: Global Rhythm Demo

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

🌍 Play exotic songs from around the world.

🔥 Feel the rhythm beat through your fingers.

♫ Hours and hours of music from renowned world artists including:
~~ DJ Drez - Indian fusion soundscapes
~~ David Charrier - handpan harmonics
~~ Burning Babylon - dub roots riddim
~~ Kaissa - Afrobeat soul
~~ plus Eliyahu Sills, Hola Hola and lots more!

🤟🏼 New music will be added to the game regularly during early access.

👍 Hand-crafted levels: all levels in Turtoa are created by groovy humans. No auto-generated music or content here.

🧘‍♂️ Calming casual mode makes for a meditative musical experience.

👨‍🎤 Maestro mode challenges the fastest of fingers.

↗️ Top of the charts: Compete against friends and strangers in the Global Leaderboards.

📝 Modder friendly: create your own beatmaps and play your favorite songs.

🎼 4, 6, and 8 lane difficulties.

🦐🐌 Slow down time and enjoy perfect precision with Snail and Prawn powerups.

🐢 Support the Turtles: A portion of profits will be donated to the Sea Turtle Conservancy, the world’s oldest sea turtle research and conservation group.

🐚 Beautiful aquatic atmosphere.

💫 Wishlist now!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 or higher
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11 or later
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.