Create your own voxel world!Collaborate with your friends in your own level!Battle over destructible terrain!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg04, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua VOXEL HORIZON

 

Về trò chơi này


Create your own voxel world!
Collaborate with your friends in your own level!
Battle over destructible terrain!

The game was never inspired by the very famous digging game. Instead, some inspiration came from Warroid for MSX (1986).

The game has the following features:

 • Massively Multiplayer Online Game (1000 players per server)
 • Players can create various terrain structures.
 • Players can fight against other players or bots.
 • Players can create private levels where they can invite their friends to build structures together or battle against each other.
 • All terrains and structures are stored on the server.
 • The client streams the voxel data from the server.
 • Players can run their own servers on their PCs. These servers can be accessed by anyone on the Internet.

The planned features include:

 • Additional character classes
 • Co-op boss fight
 • Player-to-player trading
 • more items

About Dedicated Server

 • In the single-player mode(virtual server), you can only edit, save, and load voxel worlds.
 • In the online mode(public server or private server), all game features are available.
 • Public servers are provided and maintained by the developer. They are located in Japan, East US, West US, and West Europe regions, and will be available for at least one year from the release date. After one year, the public servers may be shut down depending on the developer's financial situation. Even if the unfortunate event occurs, you can still continue to build your world in private servers.
 • Private servers are available with the initial release and can be used anytime without any time limit.

About Game Updates

 • This game is being developed and maintained by a single person.
  The developer considers this game a lifelong project and plans to provide updates for many years to come. However, depending on the developer's financial situation, this might not be feasible.
 • Some features are not fully implemented yet, so please review currently available features before making the purchase decision.

Refund Policy

 • We adhere by Steam's refund policy.
 • As mentioned above, some features are not fully implemented. Please review currently available features before buying this game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 1903
  • Bộ xử lý: intel i5 4300u
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: intel HD Graphics 4600
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 1909
  • Bộ xử lý: intel i7 7700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...